Large group #22

Ve středu 22. 6. od 19:30

Pro odborníky

Large Group je otevřená sebereflexní skupina pro terapeuty, jejímž cílem je nahlížet na to, co se aktuálně děje s námi a co se děje v terapeutickém poli.

Skupina je určena pro všechny česky a slovensky hovořící psychoterapeuty, ať už jsou kdekoliv na světě. Za psychoterapeuta se považuje minimálně pokročilý student výcviku.

Účast na předchozích Large Groups není podmínkou, skupiny na sebe nenavazují.

Závěrečné Large Group #22

Milí návštěvníci našich large groups,

děkujeme Vám, že jste nás co šest neděl navštěvovali, svěřovali nám své starosti i radosti, naslouchali sobě navzájem  a uměli jeden druhému (jedna druhé) odpovídat slovy porozumění a smyslu. Původně nás takto stmelilo prožívání covidu, strávili jsme spolu dva roky a zvolna jsme se proměnili. My svolavatelé soudíme, že smysl našich setkávání se naplnil a nastal čas rozloučení.

Rádi bychom se s Vámi všemi sešli ještě jednou, rádi bychom slyšeli od Vás, jak jste ty dva roky prožívali, co vidíte jako dobré a co byste raději učinili jinak. Samozřejmě uvítáme zpětnou vazbu! A tím si, prosím, neříkáme o nějaké chválení ale o pravdivá slova: toto jsme dělali dobře, toto jsme měli učinit jinak. Kdo jiný to ví, než Vy, obyvatelé naší large group...

Sejdeme se tedy všichni ještě jednou, a to 

ve středu 22.6.2022 v 19:30 na zoomu. 

Budeme Vám vděčni za zpětnou vazbu a kdo chce, může to, co má na srdci, co vidí jako dobré sdělit anebo co už nemůže vydržet nesdělit – to vše nám může i napsat.

Nikdy nezapomeneme na chvíle s Vámi, ať Váš provází dobré rozhodování a dobří lidé, to Vám přejí

Vaši

Jirka, Pavel, Helena.

Setkáním vás provedou

Jiří Drahota                                Helena Klímová

Vstupné

Vstupné zdarma.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.