Trojúhelníková teorie lásky

07. července 2023

Jak definovat lásku a proč se v každém vztahu cítíme jinak? 

Toto otázkou se v 80. letech minulého století zabýval americký psycholog Robert Sternberg. Jeho teorie je postavená na 3 základních pilířích romantického vztahu:

  • závazku, 
  • vášni 
  • a intimitě. 

Závazek (commitment) je "chladná" složka aneb oddanost vztahu a záměr s partnerem setrvat. Vášeň (passion) je "horká" složka, zdroj touhy a fyzické atraktivity. A intimita (intimacy) je "hřejivá" složka, která odráží potřeby porozumění, emočního souznění.

8 typů lásky

Sternberg mluví o 8 různých typech lásky s rozdílem v tom, nakolik jsou tyto tři složky ve vztahu přítomné. 

Jaké druhy lásky rozlišuje?

1. Lhostejnost (non-love)

Neobsahuje žádnou složku, zahrnuje běžné interakce, např. pracovní vztahy.

2. Náklonost (liking)

Pouze hluboká intimita, prožívání blízkosti, např. přátelské vztahy

3. Vášnivá láska (infatuated love)

Pouze vášeň, "láska na první pohled", rychle vzniká i zaniká.

4. Prázdná láska (empty love)

Pouze závazek, založena na rozhodnutí. Většinou finální fáze dlouhodbého vztahu, který postrádá intimitu a vášeň.

5. Romantická láska (romantic love)

Hluboká intimita a vášeň, ale chybí závazek.

6. Přátelská láska (companionate love)

Převážně dlouhodobý vztah s intimitou a závazkem, bez hlubší vášně.

7. Fatální láska (fatuous love)

Obsahuje závazek a vášeň, např. rychlé seznámení a spontánní sňatek o dva týdny později, bez sdíleného emočního sblížení.

8.Úplná láska (consummate love)

Ideál se všemi třemi složkami.


Bc. Tereza Vítková

Všechny články