Zásady cookies

Jsme firma Terapie CZ s.r.o., IČO: 196 44 078, sídlíme na adrese Rašínova 103/2, 602 00 Brno jsme zapsaní u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 135502 a nabízíme naše služby prostřednictvím webových stránek www.terapie.cz a jejich subdomén.

 

Naše kontaktní údaje jsou:
e-mail: info@terapie.cz
tel.č.: +420 737 916 756

 

Provozujeme webové stránky na www.terapie.cz. Na těchto webových stránkách pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst na této stránce.
 

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.
 

Jaké typy cookies u nás používáme?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají nebo abychom věděli, že jste nám (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení/nákup

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby

 

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce na konci této stránky.

Na základě čeho cookies zpracováváme?

S technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně a správně poskytnout.

Analytické,a preferenční a marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. 

Toto zpracování nám znemožníte tím, že nám souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.
 

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

  
Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 


Kdo pro nás cookies zpracovává?

  • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými, podmínkami mrkněte sem.
  • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.
  • poskytovatel služby Smartlook - společnost Smartlook.com, s.r.o., sídlem Šumavská 524/31, 602 00, Brno, v souladu s jeho podmínkami, které najdete tady.
  • poskytovatel služby Hotjar - společnost Hotjar Ltd., se sídlem ​​Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta - jejich podmínky pro práci s daty jsou tady.
     

Dále bychom chtěli zmínit:

S vašimi cookies pracujeme my. Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

V naší společnosti nemáme pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Název Typ cookie Kdo ji využívá Expirace Co dělá (účel)
SERVERID funkční Solidpixels do zavření prohlížeče Zajišťuje, aby uživatel během konkrétního návštěvy/sezení používal tentýž server. Cookie nastavuje poskytovatel infrastruktury a jedná se funkční prvek.
CMS-{ID}-FE funkční Solidpixels do zavření prohlížeče Ukládá unikátní identifikátor pro danou session na webu
CMS-{ID}-FE-language funkční Solidpixels 1 den Ukládá unikátní identifikátor pro zvolený jazyk webu
CMS-{ID}-FE-cookies_allow_ac funkční Solidpixels 5 let Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem analytických údajů o jeho pohybu na webu.
CMS-{ID}-FE-cookies_allow_mc funkční Solidpixels 5 let Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem údajů pro marketingové účely.
CMS-{ID}-FE-cookies_notification funkční Solidpixels 5 let Ukládá informaci, zda byla již v minulosti potvrzena cookie lišta
_ga analytická Google 2 roky Cookie slouží k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru. Je zahrnuta do každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.
_gat analytická Google 1 den Soubor cookie _gat se používá k omezení požadavků na analytiku k omezení požadavků odesílaných z vašeho prohlížeče do služeb Google. Soubory cookie mají několik omezení, která mohou způsobit nadměrné vykazování počtu uživatelů
_gid analytická Google 1 den Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá
_fbp marketingová Facebook 3 měsíce Slouží k trackování návštěv napříč webovými stránkami

_hjIncludedInSample

analytická Hotjar do zavření prohlížeče Slouží k webové analýze nástrojem HotJar, identifikuje návštěvníka během relace
_hjid analytická Hotjar 1 rok Ukládá unikátní identifikátor návštěvníka webu.
_dc_gtm_UA-* analytická Google do zavření prohlížeče Uplatňuje se, pokud jsou Google Analytics vložené přes Google Tag Manager. Má stejnou funkci jako _gat.
_gcl_au marketingová Google Adsence 3 měsíce Zjišťování reklamní efektivity v rámci webů, které uživatel navštěvuje
NID marketingová Google  6 měsíců Ukládá jedinečný identifikátor, který identifikuje vracejícího se uživatele a je využito pro cílení reklamy
SL_C_*_KEY analytická Smartlook 13 měsíců Klíč projektu
SL_C_*_SID analytická Smartlook 13 měsíců Kód relace
SL_C_*_VID analytická Smartlook 13 měsíců Používá se k rozeznávání uživatelů.
ad_storage marketingová Google tag Umožňuje ukládání cookies týkajících se marketingu
ad_user_data marketingová Google tag Nastavuje souhlas se zasíláním uživatelských dat souvisejících s reklamou společnosti Google
ad_personalisation marketingová Google tag Nastavuje souhlas s personalizovaným marketingem
analytics_storage analytická Google tag Umožňuje ukládání cookies související s analytikami, např. doba návštěvy