Obchodní podmínky pro nákup online produktů 

Jsme firma Terapie CZ s.r.o., IČO: 196 44 078, sídlíme na adrese Rašínova 103/2, 602 00 Brno jsme zapsaní u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 135502 a provozujeme webový portál www.terapie.cz.

Na našich stránkách www.terapie.cz si můžete objednat naše online produkty (videa, záznamy webinářů, e-booky a jiné). Naše vztahy se budou v takovém případě řídit těmito podmínkami.

Naše kontaktní údaje jsou:
E-mail: info@terapie.cz

I. Úvodem

 1. Tyto obchodní podmínky upravují naše vztahy, pokud nakoupíte online produkty www.terapie.cz. Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než píšeme v těchto podmínkách, má tato naše dohoda samozřejmě přednost. 
   
 2. Pokud u nás nenakupujete v rámci své podnikání, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách. 
   
 3. Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet.

II. Jak funguje nákup

Naše produkty
 

 1. Na našem webu najdete informace o ceně a popis produktu.
   
 2. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a jiných poplatků.
   

Jak probíhá objednávka

 1. Naše produkty si můžete pořídit na www.terapie.cz prostřednictvím nákupního formuláře, který obsahuje informace o produktu, ceně a způsobu platby. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře a klikem na tlačítko „Dokončit nákup“ s námi uzavřete smlouvu.
   

 2. Před zasláním odesláním objednávkového formuláře si můžete všechny údaje zkontrolovat a změnit. 
   

 3. Nákup produktu vám potvrdíme e-mailem na vaše e-mailovou adresu, kterou jste ve formuláři uvedli. 
   

 4. Náklady na komunikaci (například internetové připojení apod.) v souvislosti s nákupem si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.

Jak se k vám produkt dostane?

 1. Jakmile obdržíme vaši platbu, zobrazí se vám přehrávač, na kterém bude možné obsah přehrát. Odkaz na zakoupený obsah dostanete také e-mailem. Proto, prosíme, pečlivě si zkontrolujte zadanou e-mailovou adresu.
   

Jak můžete platit

 1. Kupní cenu můžete platit:
 • platbou kartou online prostřednictvím služby Simple shop a platební brány Stripe
   
 1. Produkt zpřístupňujeme po připsání příslušné částky na náš účet.
   

 2. Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad – fakturu, kterou najdete na našem rozhraní po úhradě ceny a také vám ji zašleme na vaši e-mailovou adresu. 
   

 3. Nejsme plátci DPH. 

III. Pár informací k zakoupenému produktu

 1. Přístup k produktu vám umožníme pomocí odkazu v e-mailu, přístup aktivujeme po obdržení vaší platby. U platby kartou to může být prakticky hned, u platbou převodem to bude pravděpodobně pár dní trvat, v závislosti na podmínkách našich bank.
   
 2. Online produkt je určený jen pro vaši osobní potřebu.
   
 3. Produkty nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno je dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním vašeho odkazu. Pokud byste produkty používali jinak než pro interní užití, došlo by k porušení autorských práv jak nás, tak našich dodavatelů. Takové jednání monitorujeme a vždy právně řešíme.
   
 4. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi bude produkt dočasně nedostupný. Takové případy však budou zcela výjimečné a za tyto ojedinělé výpadky nerefundujeme uhrazenou cenu. Vždy ale budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost produktu.
   
 5. Produkt vám bude dostupný po dobu našeho provozu, případně po dobu, kdy nám k obsahu trvají práva.

IV. Odstoupení od smlouvy – poučení pro spotřebitele

 1. Možnosti a podmínky odstoupení od smlouvy se ve vztahu k nám uplatní pouze tehdy, pokud nakupujete jako spotřebitel. To znamená, že smlouvu s námi uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti.
   
 2. Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí plnění. 
   
 3. Naše online produkty jsou ale specifické a platí pro ně specifická pravidla:
 • V případě našich online produktů se jedná o digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, a podle zákona tedy nemáte vždy právo na takové odstoupení od smlouvy. 

Protože jsou naše produkty digitálním obsahem, máme pro Vás toto DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Nejde uplatnit právo odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud souhlasíte s dodáním produktu před uplynutím lhůty k odstoupení. Uzavřením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že Vám bude produkt aktivován, a tedy dodán ihned po zaplacení ceny, ještě v době před uplynutím 14 dnů. Tím však ztrácíte možnost od smlouvy odstoupit.

V. Jak reklamovat naše produkty

 1. Odpovídáme vám za to, že naše produkty nemají vady. To znamená, že v době, kdy vám je zpřístupňujeme:
 • má produkt vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové vlastnosti, které jsme u něj popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našeho produktu a na základě naší reklamy;
 • se hodí k účelu, který uvádíme;
 • je v odpovídajícím množství;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Vezměte ale, prosíme, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutý produkt neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

Jak produkt reklamovat

 1. Reklamaci nám pošlete nejlépe na e-mail: info@terapie.cz
   
 2. E-mail musí obsahovat:
 • vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci;
 • prokázání nákupu produktu.
   
 1. Na váš e-mail vám zašleme písemné potvrzení (reklamační protokol), který slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu najdete: kdy jste produkt reklamovali, jakou vadu jste nám uvedli a jaký způsob vyřízení reklamace si přejete.

Co můžete požadovat při reklamaci

 1. Podle své volby můžete chtít u vady, která je podstatná:
 • dodání nového nebo chybějícího produktu;
 • bezplatnou nápravu;
 • přiměřenou slevu; nebo
 • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
   
 1. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.
   
 2. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali nápravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě. 

Jak vyřídíme reklamaci

 1. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak.  Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte práva jako při podstatném porušení kupní smlouvy.
   

 2. Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení nápravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
   

 3. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

VI. Závěrem

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
   
 2. Nejsme vázáni žádným oficiálním etickým kodexem chování. 
   
 3. Naše vztahy se řídí českým právem, i pokud obsahují mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů. 
   
 4. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Nesmíte kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu. 
   
 5. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. 
   
 6. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na info@terapie.cz.

V Brně dne 30. 11. 2023.