Psychoterapie s příspěvkem od pojišťovny RBP 213

Na psychoterapie můžete nyní získat až 2 500 Kč od RBP 213. RBP dávají příspěvek na duševní pohodu (na krizovou intervenci, psychoterapeutické konzultace, psychoterapie, na nácvik relaxačních dovedností a posilování stabilizačních schopností, párové sezení, apod). Přečtěte si, jak příspěvek získat a vyberte si terapeuta jednoduše na našem portálu Terapie.cz.

Kdo může příspěvek získat?

  • všichni pojištěnci RBP (od 7 let)

Kolik mi pojišťovna proplatí?

  • získat můžete 500 Kč za jednu konzultaci, a to maximálně na 5 sezení (do celkové výše 2 500 Kč)
  • Příspěvek je poskytován na úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění u vybraného klinického psychologa.

Kdy můžu příspěvek uplatnit?

  • možnost čerpání do 15. prosince 2023 

Jak na to

01

Najděte si psychoterapeuta

Seznam našich terapeutů, na jejichž služby můžete příspěvek uplatnit, najde zde. Sezení u psychoterapeuta platíte sami, pojišťovna vám příspěvek vyplatí zpětně na účet.

02

Podejte žádost

Přihlašte se do svého účtu my213Pokud nemáte možnost podat žádost přes my213, přijďte na pobočku nebo pošlete žádost a potřebné doklady poštou.

03

Čerpejte příspěvek

  • Co potřebujete? Originál dokladu o úhradě, vyplněný formulář žádosti, průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny.
  • Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a ne starší 3 měsíce.
  • Příspěvek můžete čerpat do 15. prosince 2023. Bližší informace najdete na webu www.rbp213.cz