Psychoterapie s příspěvkem od pojišťovny VZP

Na psychoterapie můžete nyní získat až 5 000 Kč od Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP pokračuje v projektu na zvýšení dostupnosti psychosociální péče pro své pojištěnce. Přečtěte si, jak příspěvek získat a vyberte si terapeuta jednoduše na našem portálu Terapie.cz.

Kdo může příspěvek získat?

 • všichni pojištěnci VZP starší 7 let

Kolik mi pojišťovna proplatí?

 • získat můžete 500 Kč za jedno sezení, a to maximálně na 10 sezení
 • zapojení terapeuti si účtují svou běžnou sazbu za sezení

Kdy můžu příspěvek uplatnit?

 • program poběží do 15. prosince 2021. Do té doby musíte o příspěvek zažádat a VZP vám proplatí sezení, která do té doby proběhla.

Jaké podmínky musím splnit?

 • příspěvek se týká nových terapií - nemůžete jej tedy čerpat u terapeuta, ke kterému už docházíte
 • na vstupním setkání terapeut zjistí, zda se na vás tento program vztahuje a domluvíte se na případném pokračování a počtu sezení (max 10)
 • terapeuta můžete jednou změnit, pokud vám nevyhovuje
 • setkání, na které nedorazíte bez včasné omluvy, hradíte sami v plné výši

Jak na to

01

Požádejte o poukaz

Napište e-mail na opatrujse@vzp.cz. V e-mailu uveďte své jméno, příjmení, číslo pojištěnce a jak chcete poukaz zaslat - e-mailem nebo na pracoviště VZP, kde si jej osobně vyzvednete.

02

Najděte si psychoterapeuta

Seznam našich terapeutů, na jejichž služby můžete příspěvek uplatnit, najde zde
Na prvním sezení spolu vyplníte krátký vstupní dotazník, který je pak potřeba odevzdat VZP spolu s poukazem.

03

Pošlete žádost o příspěvek VZP

 • Vyplňte Žádost o příspěvek z fondu prevence 
 • Dále přiložte: 
  • Poukaz, který jste dostali od VZP
  • Účetní doklad o zaplacení terapie (pozor - datum vystavení musí být až po vystavení poukazu VZP, nejpozději však do 30. 11. 2021)
  • Přehled návštěv, který vám pošle terapeut
  • Vstupní a výstupní dotazník (oba dostanete od terapeuta)
  • Průzkum spokojenosti (dostanete po ukončení terapie) 
 • Dokumenty zašlete nejpozději do 15. 12. 2021 poštou na adresu VZP ČR – OPSK, Orlická 2020/2, 130 00 Praha 3 Vinohrady nebo pomocí aplikace Moje VZP. O příspěvek můžete žádat najednou až po skončení terapie nebo průběžně po jednotlivých sezeních. Bližší informace najdete na webu www.vzp.cz.