Zpětná vazba v psychoterapii

Pro odborníky

Psychoterapie je založená na zpětné vazbě, vždyť přeci skoro všichni říkáme, že ji klientům šijeme na míru. Ale umíme vlastně tuto naši dovednost rozvíjet? Umíme vytvořit kulturu zpětné vazby? Protože kolikrát je těžké říct našemu kadeřníkovi, že nás blbě ostříhal. A jak těžké to asi musí být pro naše klienty, kterým jsme přeci jen o něco blíž…

Co vám webinář dá

  • Získat kvalitní zpětnou vazbu na svou práci je předpokladem rozvoje v jakékoliv profesi. Získat ji v psychoterapii může být mimořádně obtížné vzhledem ke komplexitě psychoterapeutického procesu, osobní povaze psychoterapeutického vztahu a citlivostí informací, se kterými pracujeme.

  • Zároveň i my sami jako psychoterapeuti nemáme příliš dobrý odhad ohledně toho, komu zrovna pomáháme, a komu ne. Následkem toho je komplikované stanovit a určit vlastní úroveň kompetencí.

  • Výsledkem může být, že při vlastním vzdělávání nebo supervizi střílíme naslepo a vlastně se moc nezlepšujeme. Jak na úrovni jednotlivých klientů (nesystematických chyb), tak na úrovni našich obecných dovedností (systematických chyb).

Na přednášce stručně probereme důvody, proč tomu tak je a pokusíme se nastínit praktické možnosti, jak se k o něco lepší zpětné vazbě dostat. A rozhodně nepůjde „jen“ o využití dotazníků.

Webinářem vás provede

Petr Doležal, psycholog a psychoterapeut

"Živí mě hlavně psychologie a psychoterapie. V práci se potkávám nejvíce s páry a jednotlivci, co už hezky mluví. Poslední dva roky jsem také výcvikových lektorem v Narratio institutu, což je práce někdy náročná (kdo by chtěl jezdit vlakem ze Zlína do Prahy?), ale jsem placený za to, že se s lidmi můžu bavit o psychoterapii. Což je super. Mám rád teorii, přemýšlení o psychoterapii, zajímá mě výzkum a co je v psychoterapii trendy. S klienty to ale nejraději peču na místě, když je to živé a napínavé, co ze spolupráce nakonec vzejde. Baví mě promýšlet, jak dobrá teorie a empirické znalosti mohou přispět k tomu, že jsou konzultace hutné, tvořivé a mají dobrou zápletku. Mou aktuální nerdovskou láskou je projekt deepsy.cz."

Mohlo by vás zajímat