Intimní pocity a chování ze strany terapetů vůči klientům

07. ledna 2022

V terapeutickém vztahu je potřeba určitá míry intimity, ta se ale někdy může promítnout do pocitů či chování přesahujících jeho běžný rámec a mezi terapeutem a klientem může vzniknout přátelství či sexuální poměr. Právě těmito fenomény se zabýval belgický průzkum s 800 terapeuty. Co z něj vyplynulo?

  • 3 % terapeutů zažila sexuální poměr s bývalým či současným klientem
  • 3,7 % terapeutů začalo přátelský vztah se současným klientem
  • 13, 4 % tereapeutů začalo přátelský vztah s klientem po ukončení terapie
  • 70 % terapeutů mělo klienta, kterého považovali za sexuálně atraktivního
  • 25 % terapeutů fantazírovalo o sexuálním poměru s klientem

Sexuální myšlenky měli obecně více muži než ženy. Starší terapeuti se chovali více neformálně a měli tendenci k navázání přátelského vztahu častěji než mladší terapeuti. Byl zde rozdíl i mezi druhy terapií - behaviorální terapeuti měli menší sklony k sexuálním představám než psychonalytici či person centered terapeuti.

Celý průzkum is můžete přečíst zde.