Váš osobní pomocník pro výběr terapeutického směru

22. srpna 2023

Udělali jste ten odvážný krok a rozhodli se, že začnete navštěvovat psychoterapeuta? V tom případě se při hledání toho nejlepšího setkáte s různými terapeutickými směry. Každý směr má jiné techniky a metody a k řešení vaší situace přistupuje jinak. Záleží jen na vás, po které cestě se vám bude nejlépe kráčet. Co je ale pro všechny terapeutické směry stejné? Především to, že vám musí sednout terapeut a do terapie máte motivaci. 

Jak si tedy vybrat? Zde je několik základních otázek, které vám napoví, jakou cestou se vydat.

1. Co chci v terapii řešit? 

Zamyslete se nad tím, kvůli čemu jste se rozhodli terapii vyhledat. Podle toho, co chcete řešit, si vyberete terapeutický směr.

Pokud chcete řešit  konkrétní problém nebo chování (víte například, že máte problémy se spánkem nebo nízké sebevědomí), může být vaší cestou kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Zaměřuje se na ustálené vzorce emocí, myšlenek a jednání , které vám pomůže  přehodnotit a změnit.  

Pokud se potýkáte s dlouhodobými problémy, které zasahují do různých oblastí vašeho života (nejen osobního, ale také například pracovního), může být vhodnou formou terapie, která více prozkoumává zákoutí vaší mysli, jako např. rogersovská terapie nebo psychoanalýza

Nejčastěji se lidé na terapii obrací s úzkostmi, depresemi nebo vztahovými problémy. Ty dokážou efektivně vyřešit všechny psychoterapeutické přístupy.

2. Jak aktivní má být terapeut? 

Někomu může vyhovovat více vedený přístup, kdy vás terapeut provádí problémem a pomáhá vám ho definovat. Aktivně se doptává a může vám i zadávat úkoly. Jde například o KBT. Někdo dává přednost více otevřenému přístupu, kde terapeut nechává více prostoru vám. Naslouchá a  “nastavuje zrcadlo”, díky kterému máte lépe porozumět vašemu tématu. Takto terapeut pracuje například v logoterapii nebo v psychoanalýze.

3. Jak dlouho má terapie trvat? 

Některé terapie jsou spíše krátkodobé (např. KBT, systemická terapie), jiné dlouhodobé (např. psychoanalýza, která může trvat i několik let). Pokud se jedná o problémy, které se vážou jen k určité události, třeba zvyknutí si na novou životní situaci (např. změna práce, rozvod, rozchod…), může stačit kratší terapie. V případě, že se jedná o vážnější událost, může terapie trvat déle, protože je potřeba se v ní podívat “hlouběji” do vás. Může jít například o situaci související s rodinnými vztahy. 

4. Jak často chcete/můžete na sezení docházet? 

Na některé terapie můžete chodit i několikrát v týdnu. Typicky se jedná o psychoanalýzu. U jiných bude stačit méně.  Z počátku se na terapie obvykle dochází jednou týdně. Následně se návštěvy upravují podle potřeby. Mohou mezi nimi být i větší časové rozestupy. 

5. Jaké metody práce jsou vám příjemné?

Různé terapie mohou používat různé techniky, například volné asociace u psychoanalýzy, kdy říkáte vše, co se vám honí hlavou. Další technikou je např. akceptace - sebepřijetí takových, jací jste a provádí se u Rogersovské terapie. U KBT terapie provádíte nácvik - učíte se překonávat své potíže nácvikem určitého chování a myšlení. 

Ve většině terapií je hlavním nástrojem povídání, u terapie zaměřené na tělo jsou to také tělesné prožitky (mluvíte o tom, jak vaše tělo prožívá to, co právě sdělujete). Někteří terapeuti přidávají arteterapeutické techniky (např. kreslení, modelování). Všichni terapeuti by vám měli empaticky naslouchat a snažit se vám pomoci rozplést vaše  prožitky a potíže do jednodušších částí, se kterými se vám bude lépe pracovat.


Teoretické základy: Každá terapie je založená na určitém souboru teorií nebo koncepcí. Z nich pak vychází i styl práce a zaměření spíše do minulosti (význam raných zážitků), nebo na přítomnost a řešení aktuálních problémů. Přečtěte si více zde.

Seznam nejpoužívanějších terapeutických směrů

 

S jakými terapeutickými směry se potkáte nejčastěji a jaká témata pomáhají řešit? Jaký přístup má terapeut a jak dlouho terapie trvá?

 • Aktivita terapeuta: 3 = největší (aktivně se doptává, zadává úkoly atd.), 2 = střední aktivita, 1 = nejmenší (terapeut je spíše posluchač a nechává prostor vám).
 • Délka: 3 = dlouhodobá terapie, 2 = střednědobá terapie, 1 = krátká terapie.

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

Psychoterapie, která se zaměřuje na vztah mezi myšlenkami, pocity a chováním člověka. Jejím cílem je pomoci identifikovat a změnit negativní vzorce myšlení a chování, které mohou přispívat k vašim potížím. Tato terapie je kratší a direktivnější, terapeut vám může dávat úkoly. 

 • Aktivita terapeuta: 3
 • Délka: 1
 • Metody a styl práce:  rozklíčování  problematických vzorců a jejich přezkoumání, expozice, deník, experimenty v praxi.

Systemická terapie

Forma  psychoterapie, která se zaměřuje na vzorce, vztahy a dynamiku v jednání člověka v rámci rodiny nebo jiného systému. Pomáhá vám chápat, jak vaše vztahy s ostatními mohou přispívat k vašim problémům. Hledá efektivnější způsoby prožívání, jednání a interakce s ostatními.

 • Aktivita terapeuta: 3
 • Délka: 1
 • Metody a styl práce:  rozvíjení řešení (nikoliv problémů), nahlížení z jiných perspektiv, přerámování neboli jiná interpretace, sledování reakcí (škály, hodnocení, deník), atd.

Humanistická/Rogersovská terapie 

Klade důraz na vrozené dobro člověka a jeho schopnost seberozvoje. Pomáhá vám dosáhnout vašeho plného potenciálu a vést naplněný život. Terapeut bývá přijímající a podporující vaše autentické prožívání. 

 • Aktivita terapeuta: 1
 • Délka: 2
 • Metody a styl práce:  bezpodmínečné přijetí, empatické porozumění, nehodnocení (terapeut klienta vnímá jako člověk, ne jako diagnózu), podpora.

Gestalt terapie 

Forma  která klade důraz na osobní odpovědnost člověka za jeho vlastní štěstí a pohodu. Zaměřuje se na vaše přítomné prožívání a podporuje vás v tom, abyste byli v těsném kontaktu se svými myšlenkami a pocity. Takto dokážete lépe prožívat sami sebe, ale i vztahy s ostatními. Jde o střednědobou terapii. Terapeut se bude aktivně snažit vám naslouchat. Tato terapie bývá  často “hravá”, experimentující, zaměřená na živý kontakt. 

 • Aktivita terapeuta: 2
 • Délka: 2
 • Metody a styl práce:  kontaktování s potlačenými emocemi a přesvědčeními, vnímání tělesných prožitků (emocí), vyjádření potlačeného či konfliktního, experiment.

Logoterapie/existenciální analýza 

Přístup, který  vyvinul Viktor Frankl. Vychází z myšlenky, že motivace lidí vychází z hledáním smyslu života a vyrovnávání se s jeho budoucím koncem. Logoterapie pomáhá lidem najít smysl a cíl jejich života, a to i v obtížných nebo tragických situacích. Terapie bývá spíše střednědobá až dlouhodobá.

 • Aktivita terapeuta: 1
 • Délka: 2
 • Metody a styl práce:  dereflexe (nemyslet tolik na sebe, ale soustředit se na okolí a ostatní), paradoxní intence (přát si to, čeho se nejvíce bojíme), průzkum osobních hodnot a vlastního smyslu.

Psychoanalýza

Vyvinul ji Sigmund Freud. Vychází z myšlenky, že nevědomé konflikty a touhy mohou ovlivňovat myšlení, pocity a chování člověka. Psychoanalýza zahrnuje zkoumání nevědomé mysli pomocí technik, jako jsou volné asociace a analýza snů. Terapeut je spíše reflektující posluchač, než že by aktivně vystupoval. Důležitý je význam terapeutického vztahu mezi vámi a terapeutem. Typicky se jedná o  dlouhodoboua intenzivnější terapii. 

 • Aktivita terapeuta: 1
 • Délka: 3
 • Metody a styl práce:  volná asociace, analýza snů a metafor, zkoumání vztahu mezi terapeutem a klientem, interpretace pro osvětlení neuvědomovaných motivů chování, atd. (pozn. někdy člověk leží na lůžku bez výhledu na terapeuta, aby se mohl více ponořit do své psychiky).

Psychodynamická/hlubinná terapie 

Navazuje na psychoanalýzu. Pomáhá lidem pochopit a vyřešit konflikty mezi jejich nevědomými myšlenkami, pocity a touhami a jejich vědomým chováním. Oproti psychoanalýze bývá kratší a mezi pravidelnými sezeními jsou delší časové úseky. Terapeut je aktivnější, více se doptává a méně interpretuje.  

 • Aktivita terapeuta: 2
 • Délka: 2
 • Metody a styl práce:  obdobné jako při psychoanalýze, člověk ale většinou sedí tváří v tvář terapeutovi, pojmenování procesů bývá zpravidla rychlejší.

Psychoterapie zaměřená na tělo 

Jde o formu terapie , která se zaměřuje na spojení mezi myslí a tělem. Může zahrnovat techniky, jako je mindfulness (všímavost), meditace a tělesný pohyb. Tyto techniky lidem pomáhají pochopit a řešit jejich emocionální a psychické problémy. Během terapie si uvědomujete emoční prožívání a tělesné prožitky Je vhodná pro práci s potlačenými emocemi nebo s potížemi, ke kterým má člověk horší přístup skrze racionalitu a jazyk. 

 • Aktivita terapeuta: 2
 • Délka: 2
 • Metody a styl práce: zaměření na tělesné prožitky s cílem hledat těžiště, zkoumání energe, zatuhnutí (související často s traumaty), práce s dotykem, atd.

Integrativní terapie 

Přístup kombinující prvky z více různých terapeutických přístupů. Cílem integrativní terapie je vytvořit individuální plán, který odpovídá jedinečným potřebám člověka. Terapeut během terapie využívá různé  styly práce podle potřeb. Typická délka práce se může různit. 

 • Aktivita terapeuta: 2
 • Délka: 2
 • Metody a styl práce: odvíjí se od kombinace vybraných metod, podle potřeb konkrétního člověka.

Rozdíly v terapeutickým směrech v kostce

Pro lepší přehled o rozdílech v jednotlivých terapeutických směrech jsme pro vás připravili tabulku. Zjistíte v ní, jakou délku mají konkrétní terapie, jak aktivní je terapeput, jak moc se terapie soustřeďuje na minulost a do jaké míry je terapie racionální. Mějte na paměti, že jde o zjednodušení a záleží také na individuálním přístupu terapeuta a povaze problému. 

 

Vysvětlení číslování:

 • Aktivita terapeuta: 3 = největší, 2 = střední aktivita, 1 = nejmenší (terapeut je spíše posluchač a nechává prostor vám).
 • Délka sezení: 3 = dlouhodobá terapie, 2 = střednědobá terapie, 1 = krátkodobá terapie.
 • Minulost: 3 = minulost se zkoumá do hloubky, 2 = minulost se zkoumá částečně, 1 = zaměřená na přítomnost či budoucnost.
 • Racionalita: 3 = zcela racionální přístup, 2 = kombinuje racionální a emoční přístup, 3 = zaměřuje se spíše práci s emocemi či tělem