Jak poskytnout krizovou intervenci obětem války

Pro odborníky

Základní seminář krizové intervence pro pomáhající pracovníky, psychology, terapeuty. 

Zaměříme se na

  • Fáze prožívání traumatické události

  • Poskytování krizové intervence ve vztahu ke konkrétním jevům

  • Upozornění na nejčastější rizika poskytování pomoci

Probereme konkrétní praktické ukázky poskytování krizové intervence, včetně možností sebepéče. Všechny použité materiály budou účastníkům poté k dispozici v písemné podobě.

Webinářem vás provedou

Mgr. Kateřina Bohatá, psycholožka a členka předsednictva ČAPLD (Česká asociace pracovišť linek důvěry)

V oblasti telefonické krizové intervence se profesně pohybuje od roku 2002, od roku 2017 je vedoucí Linky seniorů. Je psycholožkou se zkušeností v oblasti péče o duševní zdraví, diagnostiky i terapie lidí s vážným duševním onemocněním, stejně tak v oblasti rodinného a výchovného poradenství a komunitních podpůrných služeb pro rodiny s malými dětmi. Tématu poskytování krizové intervence se věnuje jak v praktické tak i teoretické rovině, je spoluautorkou publikace Proměny krizové intervence – Fenomén dlouhodobě opakovaně volajících v TKI, kterou vydalo v roce 2019 nakladatelství Triton.

Mgr. Klára Gramppová, psycholožka a zástupkyně vedoucí Linky seniorů, Centrum Elpida

Vystudovala UK v Praze, obory psychologie a speciální pedagogika. Během studia a po studiu absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR, arteterapeutický výcvik a výcvik v krizové intervenci. Věnuje se tématu demence, poradenství pro pacienty s demencí a jejich rodinné příslušníky, krize, krizová intervence a komunikace. „Při lektorování mě nejvíce těší předávat věci, které usnadňují komunikaci mezi lidmi a pomáhají. Je totiž škoda, když si sami děláme věci těžší, než jsou. Pokud se podaří klienty zapojit a spolu během semináře nebo přednášky vytváříme něco nového, je to skvělé.“