Krizová intervence v terapeutické praxi – Balíček 3 webinářů

Pro odborníky

Záznam online kurzů Krizová intervence pro terapeuty, které proběhly pod vedením krizových interventů Táni Mančíkové a Michala Knihy. Kurz byl sestaven ze tří setkání; možné je zakoupit nejen vstupenky na záznam celého webináře, ale také na jednotlivé lekce.

Sebevraždy

První část online kurzu krizové intervence s předními odborníky Michalem Knihou a Táňou Mančíkovou se zaměřil na téma sebevražd. Lekce byla věnována sebevražednému myšlení klientů s různou mírou akutnosti (úvahy, plán, započatá sebevražda), ale i konkrétním technikám krizové intervence, které jsou využitelné pro práci terapeuta se sebevražedným klientem v různých formách kontaktu (F2F, online, telefon, chat).

Sebepoškozování

Druhá část kurzu krizové intervence se zaměří na teoretickou i praktickou rovinu při práci s tématem sebepoškozování v terapeutickém vztahu. Lektoří ukáží, na jakém principu sebepoškozování vzniká a jaké jsou jeho formy a dynamika, na konkrétních ukázkách ilustrují možné techniky krizové intervence při práci s akutní tenzí a nutkáním si ublížit a nabídnou využití principu „harm reduction“ při práci se závislostním sebepoškozováním.

Emoční rozrušení

Třetí (závěrečná) část se zaměří na práci s emočním rozrušením. Lektoři nabídnou jednotlivé techniky práce s prožíváním akutní krize projevující se například úzkostí, panikou, pláčem či vztekem. Účastníci získají vhled do problematiky prožívání krize a způsobu práce s ní na rovině tělesné, kognitivní a především emoční. V těchto třech rovinách nabídnou lektoři konkrétní tipy jak s různými formami emočního rozrušení pracovat.

O lektorech

Táňa Mančíková a Michal Kniha jsou krizoví interventi s více než desetiletou praxí na různých linkách důvěry. V kurzech projektu Takmile se Michal s Táňou věnují využívání techniky krizové intervence např. při práci složek integrovaného záchranného systému a v ostatních pomáhajících profesích. Oba lektoři pracují také jako terapeuti.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Mohlo by vás zajímat

Záznamy webinářů ze série Krizová intervence v terapeutické praxi lze zakoupit i jednotlivě:

Krizová intervence v terapeutické praxi – Sebevraždy

Krizová intervence v terapeutické praxi – Sebevraždy

Webinář s Táňou Mančíkovou a Michalem Knihou
Cena: 230-290 Kč

Krizová intervence v terapeutické praxi – Sebepoškozování

Krizová intervence v terapeutické praxi – Sebepoškozování

Webinář s Táňou Mančíkovou a Michalem Knihou
Cena: 230-290 Kč

Krizová intervence v terapeutické praxi – Emoční rozrušení

Krizová intervence v terapeutické praxi – Emoční rozrušení

Webinář s Táňou Mančíkovou a Michalem Knihou
Cena: 230-290 Kč