Krizová intervence v terapeutické praxi – Sebevraždy

Pro odborníky

Záznam online kurzů Krizová intervence pro terapeuty, které proběhly pod vedením krizových interventů Táni Mančíkové a Michala Knihy. Kurz byl sestaven ze tří setkání s podtitulem: Sebevraždy, Sebepoškozování a Emoční rozrušení. Je možné zakoupit nejen vstupenky na jednotlivé lekce, ale také na záznam všech tří webinářů za zvýhodněnou cenu.

Sebevraždy

První část online kurzu krizové intervence s předními odborníky Michalem Knihou a Táňou Mančíkovou se zaměřil na téma sebevražd. Lekce byla věnována sebevražednému myšlení klientů s různou mírou akutnosti (úvahy, plán, započatá sebevražda), ale i konkrétním technikám krizové intervence, které jsou využitelné pro práci terapeuta se sebevražedným klientem v různých formách kontaktu (F2F, online, telefon, chat).

O lektorech

Táňa Mančíková a Michal Kniha jsou krizoví interventi s více než desetiletou praxí na různých linkách důvěry. V kurzech projektu Takmile se Michal s Táňou věnují využívání techniky krizové intervence např. při práci složek integrovaného záchranného systému a v ostatních pomáhajících profesích. Oba lektoři pracují také jako terapeuti.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Mohlo by vás zajímat

Záznamy webinářů ze série Krizová intervence v terapeutické praxi lze zakoupit jednotlivě nebo jako balíček všech tří webinářů za zvýhodněnou cenu:

Krizová intervence v terapeutické praxi – Sebepoškozování

Krizová intervence v terapeutické praxi – Sebepoškozování

Webinář s Táňou Mančíkovou a Michalem Knihou
Cena: 230-290 Kč

Krizová intervence v terapeutické praxi – Emoční rozrušení

Krizová intervence v terapeutické praxi – Emoční rozrušení

Webinář s Táňou Mančíkovou a Michalem Knihou
Cena: 230-290 Kč

Krizová intervence v terapeutické praxi – Balíček 3 webinářů

Krizová intervence v terapeutické praxi – Balíček 3 webinářů

Série webinářů s Táňou Mančíkovou a Michalem Knihou
Cena: 550-690 Kč