Smrt na denním pořádku: jak se s ní vypořádat?

Pro veřejnost

Zdravotníci jsou dennodenně vystaveni tlaku, únavě, vyčerpání a často jsou bezmocní. Nemohou ovlivnit počty nemocných, lůžkové kapacity a nemohou dělat úkony, pro které si svou práci zvolili a mnohdy nemohou ovlivnit ani zdravotní stav. Pro každého zdravotníka je smrt pacienta náročnou situací, ale současná realita je diametrálně odlišná. Umírá mnohonásobně více lidí, není prostor pro odpočinek a není místo v životě, které by současná situace neovlivnila.

Pojďme se společně zastavit a hledat zdroje opory, jak situaci zvládnout. Kde upustit přetlak, když je toho moc. Téma, které je neodmyslitelně se smrtí spojené je téma odpovědnosti a viny, které potřebuje svůj prostor. Využijme tento prostor nejen pro sdílení, ale i hledání cest. Člověk nemusí všechno zvládnout sám, držme se navzájem.

Psychologickou pomoc zdarma a anonymně najdete na 👉🏻www.delamcomuzu.cz👈🏻
0:00 Úvod
1:55 Představení
5:50 Smrt a my
14:20 Práce nebo poslání: očekávání a realita
16:50 Osobnostní růst, smysl a hodnoty
30:00 Jak vypnout?
40:25 Syndrom vyhoření
49:09 Odborná pomoc
54:05 Diskuze

❤️ Podpořte dobročinnou sbírku na psychologickou pomoc pro ty, kteří si ji nemohou dovolit: https://www.donio.cz/hlavunadvodou

Mohlo by vás zajímat