Jak mi pomůže terapie se sebevědomím?

28. listopadu 2023

Máte pocit, že děláte vše pro ostatní, i když se v tom necítíte dobře? Nedokážete zabránit okolí v překračování vašich hranic? Myslíte spíše na spokojenost jiných než na tu vaši? Pravděpodobně vás trápí nízké sebevědomí. Není ale na místě zoufat, protože na zvýšení sebevědomí se dá pracovat. Ostatně podle průzkumu agentury Ipsos z roku 2021 své vlastní sebevědomí hodnotí Češi na 10bodové škále průměrnou známkou 6,36. Nejvíce je posiluje prožití zátěžových situací a události a zkušenosti z rodinného života. Zajímá vás, jak posílit své sebevědomí? Zkuste terapii.

Co vlastně znamená sebevědomí?

Sebevědomý člověk si je vědomý sám sebe a svých hodnot. Uvědomuje si nejen to, že žije, ale také třeba věci, které ho dělají šťastnými a naopak. Ví, jaké jsou jeho záliby nebo v čem je talentovaný. Vše, co o sobě víte, vám pomáhá se v životě lépe orientovat, stavět harmonické vztahy a žít kvalitní život.

Jak najdete zdravé sebevědomí?

Sebevědomí souvisí s tím, jak vnímáte vlastní hodnoty a jak přistupujete k sobě samému. Sebevědomí získáváte, ale také můžete ztratit v průběhu života. S otázkou, jak překonat nízké sebevědomí, vám může pomoci terapie. Jak?

1. Vytvoření bezpečného prostoru

Terapeut vám poskytne prostředí, kde můžete otevřeně mluvit o svých pocitech a přesvědčeních. Můžete tak objevit své hluboké emoce a myšlenky.

2. Prozkoumávání a identifikace

Terapeut vám pomůže prozkoumat původ vašich pocitů sebevědomí a sebehodnoty. Můžete spolu pracovat s ranými vztahy a zážitky, které sebepojetí formovaly (rodina, škola a další).

3. Validace a empatie

Terapeut si poslechne, pochopí a validuje vaše pocity. Je to důležitý krok v procesu změny sebepojetí.

4. Práce s vnitřním kritikem

Terapeut vám pomůže identifikovat a zpochybnit vašeho vnitřního kritika. Nahradíte kritické myšlenky více podporujícími a upevňujícími.

5. Self-Affirmation a pozitivní sebevyjádření

Terapeut vás povzbudí k používání pozitivních afirmací pro zvýšení sebevědomí. Nastavíte si je dosažitelně a realisticky.

6. Práce na cílech a hodnotách

Budete objevovat a rozvíjet osobní hodnoty a cíle. Pomůže vám to budovat sebevědomí založené na osobních úspěších a životních zkušenostech.

7. Zažívání nových zkušeností

Terapeut vás povzbudí k tomu, abyste se zapojili do nových aktivit či situací. Pomůže vám to vybudovat pocit kompetence.

8. Práce s tělem

Prostřednictvím mindfulness nebo body-psychoterapie můžete pracovat s tělesnými aspekty a uvědomováním si těla. Je to užitečné pro posílení pocitu vlastní hodnoty.

9. Dlouhodobá podpora a hodnocení

Změna sebehodnoty je proces, který trvá. Terapeut vám poskytne dlouhodobou podporu a pomůže vám sledovat váš pokrok. Změna sebevědomí a sebehodnoty je často jednou z nejvíce transformativních aspektů terapie. Vyžaduje ale soustavnou práci a angažovanost obou stran - klienta i terapeuta.


Mohlo by vás zajímat

Rozdílné finanční styly ve vztahu aneb jak dosáhnout oboustranné spokojenosti

Rozdílné finanční styly ve vztahu aneb jak dosáhnout oboustranné spokojenosti

Přístup k penězům jako odraz vaší sebehodnoty

Přístup k penězům jako odraz vaší sebehodnoty

Jak s dětmi komunikovat o vzhledu těla?

Jak s dětmi komunikovat o vzhledu těla?