Sexuální zkušenosti: máte pocit, že jich nemáte dost, a proto se cítíte trapně? Zjistěte, jak pracovat na svém sexuálním sebevědomí

20. dubna 2024

V dnešní době, kterou ovládá mediální svět včetně sociálních sítí, je těžké si najít vlastní cestu k sexuální sebejistotě. Kdo by nepochyboval, když se na něj ze všech stran valí obrazy dokonalých těl a ideálních sexuálních výkonů? Může vás uklidnit, že lidská sexualita je stejně jedinečná jako každý z nás. K získání sebejistoty ve své sexualitě nevede jedna zaručená cesta, ale existují kroky, díky kterým můžete postupně budovat své sexuální sebevědomí tak, abyste se cítili spokojenější.

Jak sexuální sebevědomí ovlivňuje váš život?

Jednoduše bych odpověděla, že hodně. Má vliv na to:

 • jak vnímáte sami sebe,
 • jak komunikujete s ostatními,
 • jak navazujete vztahy.

Sexuální sebevědomí se nepojí jen se zkušenostmi v sexu, ale také s tím, jak vnímáte svoji vlastní hodnotu a jak se prezentujete světu. Lidé, kteří mají vysoké sexuální sebevědomí, mají tendenci být otevřenější a sebejistější ve svých nejen intimních vztazích. Pokud jste v pohodě se svojí sexuální identitou, pravděpodobně vám nebude dělat problém mluvit o vlastních potřebách, touhách a hranicích.

Pokud se umíte s partnerem podělit o svoje potřeby a touhy a umíte mluvit i o svých hranicích, jste na nejlepší cestě k plnějšímu a zdravějšímu vztahu. V takovém vztahu se dokážete vzájemně respektovat a naslouchat si. S efektivní komunikací v partnerství vám může pomoci párový terapeut.

Pevné sexuální sebevědomí souvisí s celkovým sebevědomím

Jestliže se cítíte pevní ve svém sexuálním sebevědomí, máte pravděpodobně i vyšší celkové sebevědomí. Rozumíte své vlastní hodnotě a nepotřebujete ujišťování či potvrzování od nikoho zvenku. Dokážete se rozhodovat podle vlastních, a nikoliv cizích potřeb a hodnot.

Co všechno utváří sexuální sebevědomí?

Mnoho lidí si pod pojmem sexuálním sebevědomí pravděpodobně představí počet sexuálních zkušeností. Jenže to není to jediné. Co dalšího utváří vaši sexuální sebejistotu?

Znalost vlastního těla

Na sexuální sebevědomí má vliv péče o tělo, ale také to, zda dokážete pochopit jeho signály. Je dobré hledat informace ohledně sexuální anatomie (mužských a ženských pohlavních orgánů a tkáních) a o fyziologických procesech, které se odehrávají ve vašem těle. Pokud své tělo poznáte, rozptýlíte nejistoty a nebudete podléhat mýtům. Nezapomínejte ani na preventivní péči o své tělo a o zdraví. Zůstávejte se svým tělem v kontaktu.

Životní styl

Budujte si pozitivní vztah k vlastnímu tělu. Cvičte, dbejte na vyvážený jídelníček a nezapomínejte odpočívat. Pokud budete o svoje tělo dostatečně pečovat, budete lépe vnímat sami sebe a budete se cítit v pohodě.

Celkový přístup k sobě samému utváří váš sexuální apetit

Váš sexuální apetit neboli libido, což je zjednodušeně touha po sexu, staví:

 • na tom, jak moc jste v pohodě, nebo ve stresu,
 • na vašem zdravotním stavu,
 • na emocionálním blahobytu (např. schopnost vyrovnat se se stresem, rozumět svým emocím, být v životě spokojený atd.).

Je důležité, abyste uznávali a respektovali vlastní sexuální potřeby a hledali způsoby, jak správně reagovat na signály, které vám tělo dává. Abyste si udrželi zdravý sexuální život, je potřeba pochopit, co stimuluje vaše libido (víte, jak zvýšit svůj sexuální apetit) a co ho naopak snižuje.

Sexuální sebevědomí pod vlivem sociálních sítí a pornografie

Pocit nedostatečnosti a nespokojenost s vlastním sexuálním životem mnohdy pramení z obsahů na sociálních sítích a z pornografie. Lidé kvůli nim mají zkreslená a nerealistická očekávání ohledně:

 • vzhledu,
 • sexuálních výkonů,
 • toho, co je „normální“ v sexuálním životě.

Neustálé porovnávání sebe sama s tím, co vidíte v médiích, může vést k sexuální nesmělosti. Co vás dokáže vyvést z této zkreslené reality? Schopnost rozpoznat, co je skutečně reálné a co je pouhým mediálním konstruktem.

Chcete příklad? Tak třeba muže vám porno ukazuje jako dominantní, výkonné a agresivní bytosti, kterým je něžnost cizí. Ženy zase často s radostí reagují i na drsnější praktiky.

Při sledování porna je důležité si uvědomit, že to, co vidíte, je jen hra pro kameru. Pokud pochopíte, že na rozdíl od porna skutečný sex v reálném životě zahrnuje širokou škálu tělesných typů, sexuálních preferencí a výkonů, můžete si gratulovat. Právě jste udělali první krok na cestě k přijetí své vlastní sexuality. Víte, že na pornografii může vzniknout závislost? Pracovat s ní můžete na terapii.

Kvalitní sex nesouvisí nutně s nestandardními sexuálními preferencemi a nenasytným libidem. V poslední době se často zapomíná na to, že sex není o extrémech nebo výkonech.  Sex může být i velmi intimní, citlivý a naplňující bez potřeby nadstandardních aktivit. „Vanilla sex“, pojmenovaný podle vanilkové příchutě (jako základní a tradiční volba), nemusí být vnímán jako "nudný" sex. Většině lidí pro hluboce intimní a emocionální prožitek stačí.. BDSM aktivity představují jiné, ale stejně platné formy sexuálního vyjádření. Oba přístupy reflektují širokou škálu sexuálních zážitků.

Respektujte vlastní sexuální temperament

Každá sexualita je jedinečná stejně, jako je jedinečné každé tělo. Respektujte svůj sexuální temperament a nepřetvářejte ho jen proto, že se to třeba v pornu dělá jinak. Pokud se naučíte přijmout své tělo se všemi jeho nedokonalostmi, pochopíte svoji sexualitu lépe.

Jak přijmout vlastní tělo?

V procesu přijetí vlastního vám pomůže  „sebeláska“. Není to vždy snadná cesta, ale dovede vás k většímu uspokojení a štěstí ve vašem sexuálním životě. Sebeláska znamená poskytnout si pozornost, péči a přijetí ve všech aspektech – fyzických i emocionálních. Dopřejte sobě a svému tělu to, co opravdu potřebuje a co vám dělá dobře. Ať už jde o kvalitní jídlo, nákup nového spodního prádla, nebo jakoukoliv formu péče, která vás naplňuje.

 • Přijměte fakt, že žádná dvě těla nejsou stejná a každé tělo má svoji vlastní hodnotu.
 • Neporovnávejte se s nerealistickými standardy krásy.
 • Vyhněte se sledování obsahů, které zpochybňují vaše vnímání vlastního těla a sexuality. Místo toho hledejte inspirativní a pozitivní zdroje.
 • Zkoumejte a dotýkejte se svého těla s láskou.
 • Oceňte své tělo za to, co všechno pro vás dělá a co vám umožňuje prožít.
 • Opakujte si pozitivní afirmace o svém těle a o své sexualitě (třeba: Mám se ráda přesně taková, jaká jsem. Mám se rád přesně takový, jaký jsem.).

Zkoušejte nové věci, které vás zajímají

Pokud se otevřete novým zážitkům, můžete objevit nové aspekty vaší sexuality. Mluvte se svým partnerem o vašich objevech. Pokud budete ve vztahu otevření, budete si s partnerem lépe rozumět a prohloubíte tím vaše spojení. Můžete například otevřít i otázku ohledně body count.

Co je to body count? V češtině bychom řekli, že se jedná o počet sexuálních partnerů. Toto číslo vám může pomoci lépe porozumět sexuálním preferencím a potřebám vašeho partnera. Je však důležité nepřikládat tomuto číslu příliš velkou váhu. Pamatujte na to, že člověk je komplexní bytost a samotné číslo nevypovídá vše. Rychlé úsudky mohou být zavádějící. Každý má svůj příběh a číslo samo o sobě neříká nic o člověku ani o jeho vlastnostech.

Upřímná komunikace o vašich přáních a potřebách může posílit vaše sexuální sebevědomí a zlepšit vaše intimní vztahy. Do sexuálních interakcí a rozhovoru o sexu vstupujte pouze tehdy, když jste na to připraveni. Soustřeďte se na své pocity, přání a hranice. Respektujte i přání partnera, ale vyhněte se zbytečnému přemýšlení o tom, jak to, co děláte, vypadá z jeho pohledu. Místo hodnocení se snažte být zcela přítomní a zaměřujte se jen na sex. To může zvýšit intenzitu prožitků a emocionální spojení. Věděli jste, že i mindfulness může zlepšit vaše sexuální prožitky a pomoci vám cítit se více spojení se svým tělem?

Sex není jen o fyzickém spojení

Pamatujte, že sex není jen o fyzickém spojení, ale především o kontaktu s jiným člověkem, který může cítit stejně velkou nejistotu jako vy sami. Všechno, co cítíte – ať už jde o nejistotu, strach nebo očekávání – je lidské. A právě v těchto lidských momentech se rodí nejhlubší spojení a nejkrásnější zážitky. Nebojte se objevovat svou sexualitu a sdílet ji s někým, kdo vás respektuje a přijímá takové, jací jste. Pamatujte, že nejkrásnější zážitky se budují na pravdě a přijetí.

Cesta k sexuálnímu sebevědomí je plná objevů a růstu. Na této cestě nejste sami. Průvodce vám může dělat i zkušený terapeut, kterému se můžete svěřit se všemi svými pochybnostmi, očekáváními a přáními. Buďte laskaví k sobě a k druhým, a nechte svou sexualitu kvést v bezpečném, respektujícím a milujícím prostředí.