Jak najít životní spokojenost? 6 dovedností, které vás k ní dovedou

14. listopadu 2023

Jaké pilíře stojí v pozadí naší životnosti spokojenosti nebo toho, co nazýváme štěstím. O tom, že životní spokojenost je přímo závislá na tom, v jakém prostředí vyrůstáte a v jakém kontextu se váš život odehrává, mluví Miroslav Světlák, klinický psycholog, psychoterapeut, učitel na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a vědec v oblasti psychologie, zdraví a efektivních neurověd.

Základní pilíře zdravé mysli a duševního zdraví

K tomu, abyste se cítili šťastní a spokojení, je potřeba trénovat. Je potřeba trénovat 6 základních dovedností, které dokážou změnit váš životní postoj. Pokud budete trpěliví, je velká pravděpodobnost, že kýžené změny dosáhnete.

1. Uvědomění

Lidé v dnešní době nemají čas si dostatečně uvědomovat, co se děje právě tady a teď. Většinou spěchají a nevěnují pozornost tomu, co se děje. Spoustu věcí dělají automaticky, ale nesoustředí se na to, co právě dělají.

Dělání věcí bez uvědomění má negativní dopad na radosti ve vašem životě, na vaše milování nebo třeba na vychutnávání si jídla. Tak silně se soustředíte na dosažení cíle, že si přestáváte všímat toho, co skutečně děláte.

Člověk také často v mysli utíká do budoucnosti nebo reflektuje minulost. Jenže přemítání o minulosti vede k depresivní náladě a pohled do budoucnosti zase k pocitu úzkosti a strachu.

Aby vám bylo v životě lépe, je potřeba trénovat uvědomění. Uvědomění je v podstatě schopnost se zaměřit na to, co se děje v přítomném okamžiku a odolat všemu, co vás při tomto uvědomování ruší.

2. Vhled

Vhled je vaše schopnost poznat, jak v životě fungujete a podle jakých zákonitostí se řídíte. Například zjistíte, že když o sobě přemýšlíte v minulosti nebo v budoucnosti, necítíte se spokojení ani v klidu. Přijdete na to, že vám tento způsob uvažování škodí a že už v něm nechcete dále pokračovat.

Vhled souvisí i s otázkou, jak se sami k sobě vztahujete. Pokud k sobě přistupujete s laskavostí, soucitem a s akceptováním vlastních limitů, budete se cítit klidně. Díky vhledu a zjištění, jak fungujete, získáte pevnější základ pod nohama a můžete se začít chovat jinak.

3. Spojení

Vztahy s lidmi jsou významným pilířem duševního zdraví. Podle statistik má opuštěnost dvakrát větší dopad na předčasné úmrtí než například obezita nebo kouření. Abyste se cítili fajn, je potřeba být ve spojení a v propojení s lidmi. Spojení vám umožňuje si uvědomit, že když pociťujete smutek, nejste v tom sami. I ostatní lidé se někdy cítí smutní, i ostatní lidé mají strach o svoje blízké. Všichni se mohou obávat samoty.

4. Regulace emocí

Trápení obvykle vzniká z toho, že zažíváte emoce, které mají velkou intenzitu. A tyto emoce pak spouští nějaké chování. Například si neuvědomujete, že cítíte zlost, ale právě ta zlost je důvodem toho, proč nadměrně pijete nebo si ubližujete. Je potřeba se naučit, jak emoce regulovat. Jedním ze způsobů je například akceptování. Přijmete fakt, že váš mozek produkuje celou řadu myšlenek, ale vy s tím nemůžete nic dělat. Kromě akceptace pomáhá k regulaci myšlenek také přehodnocení a humor.

Pokud se chcete cítit šťastně, musíte pracovat na svém postoji. Musíte dovednosti začít praktikovat a trénovat. Jenom to vás dovede ke změně. A nezapomeňte být na sebe při učení se těchto dovedností vlídní.

Co dalšího ve videu zazní?

  • Další dva pilíře životní spokojenosti, mezi které patří: účel a smysl a sebevědomí.
  • Že je v pořádku cítit se smutně.
  • Jak náš pocit spokojenosti ovlivňuje naše okolí?
  • Jak přemíra informací může být spíše ke škodě než k užitku a proč?

Mohlo by vás zajímat