Jak pracovat s negativními emocemi?

02. července 2023

Nevytěsňujte je, ale snažte se jim porozumět 

Existuje pestrá škála emocí, které můžete cítit. Některé z nich přitom cítíte raději než jiné. Vzhledem k tomu, že se některé emoce považují za příjemnější, naučila se společnost emoce kategorizovat. Dělí se  na žádoucí a nežádoucí, tedy na emoce, které byste měli a neměli cítit. Emoce dobré a špatné. Emoce oblíbené a neoblíbené. Ale jak to s dělením emocí skutečně je?

Jaké jsou druhy emocí?

Existuje kategorizace, která emoce dělí na žádoucí a nežádoucí. Žádoucí emoce jsou ty, které ve vás vyvolávají příjemné pocity. Jde například o:

  • radost,
  • štěstí.

Příklady nežádoucích, nepříjemných či negativních emocí: 

Pamatujte ale, že máte právo cítit všechny emoce. Neexistují žádné emoce, o kterých by se dalo říct, že je nemáte, nebo nesmíte cítit. Mnoho lidí si však zakazuje některé emoce prožívat. Proč? Protože to tak cítí nebo k tomu byli vychovaní. Všechny emoce jsou ale zdravé a přirozené. Jsou důležité, protože vás o něčem informují a pomáhají vám pochopit souvislosti. V životě potřebujete cítit všechny emoce, protože vám ukazují něco podstatného ve vás. 

Rozdělení emocí na negativní a pozitivní

Existují emoce negativní tedy špatné a emoce pozitivní tedy dobré? Rozhodně ne. Některé emoce se považují za špatné jen proto, že je neumíte zdravě a laskavě vyjádřit. Důvod? Jednoduše nevíte, jak na to. 

Žádná emoce není lepší, nebo horší. Společnost obvykle očekává, že budete dávat najevo jen “dobré emoce”, například radost. Ty “špatné”, například strach, byste měli potlačit, protože by se kvůli nim mohlo vaše okolí cítit nepříjemně. 

Je ale důležité si uvědomit, že pozitivní a příjemné pocity či emoce, mezi které patří třeba radost a štěstí mohou existovat jen tehdy, když existují také negativní emoce. Pokud byste neměli jiné než příjemné emoce, neuměli byste je v kontextu s těmi méně příjemnými patřičně ocenit. 

Kromě toho stojí za zamyšlení také to, že každému je příjemné a nepříjemné něco jiného. Představte si například emoci strachu. Zatímco pro někoho je strach vyloženě nepříjemnou a negativní emocí, pro jiného je strach slastí, kterou vyhledává třeba tím, že sleduje hororové filmy nebo se věnuje adrenalinovým sportům.

Mohou být některé emoce oblíbené a jiné neoblíbené?

Člověk má tendenci  se vciťovat do druhých lidí. Proto jste raději s lidmi, kteří mají radost a jsou pozitivně naladěni. Z toho pak samozřejmě vyplývá, že některé emoce jsou ve společnosti vítanější (oblíbenější) než jiné. 

Rozdělení emocí na oblíbené a neoblíbené bohužel pramení z neznalosti a ze skutečnosti, že lidé s emocemi neumí často patřičně zacházet. 

Příklad: Představte si, že je někdo smutný. Místo toho, abyste se s dotyčným na chvíli ponořili do jeho smutku, máte tendenci jej rozveselovat, radit a ze smutku ho tahat. Možná také pronesete větu: “Nebuď smutný,” která je v této situaci nevhodná.

Přestože to myslíte dobře, vašemu blízkému se neuleví. Může dojít k úplnému opaku. Příště raději smutek potlačí, protože ví, že ho okolí nepochopí. Vytěsňování je ale nesprávné zpracování této negativní emoce. Jde o nezdravé zacházení s emocemi.

Nehledejte proto odpověď na otázku, jak potlačit či vytěsnit negativní emoce, ale jak je vyjádřit tak, aby to bylo adekvátní situaci.

Je vytěsnění cestou k tomu, jak zvládnout negativní či nežádoucí emoce?

Pokud se lidé bojí nebo neumí bezpečně vyjádřit emoce, obvykle je vytěsní. Kam se takové emoce ztratí? Vrátí se zpět odkud přišly, do vašeho nitra. Toto však není správná cesta k tomu, jak překonat negativní emoce nebo myšlenky.

Jde o velice rizikové nakládání s emocemi. Přestože se vám je podaří na nějaký čas vytěsnit, pravděpodobně se v budoucnu vrátí. Budou mít jinou, ale mnohem intenzivnější podobu. Potlačené a nezpracované emoce se mohou proměnit v:

Je zdravé projevit negativní či nežádoucí emoce naplno?

Dalším způsobem nakládání s emocemi je jejich vyjádření navenek  v plné síle. Přestože je to  lepší cesta než vytěsnění, z dlouhodobého hlediska také nepatří mezi nejlepší způsoby zvládání negativních emocí. Můžete tím totiž ohrozit vaše vztahy. Pokud emoce vyjádříte  zrovna, když je intenzivně cítíte, můžete tím snadno někoho zahltit, ublížit, polekat, urazit, nebo ponížit.

Jak na negativní emoce? Najděte kompromis mezi plným vyjádřením a potlačením

V některých situacích může být vyjádření, nebo odsunutí emocí užitečné. Rozhodně by to však neměly být univerzální způsoby zacházení s emocemi. Zlatá střední cesta vede skrze ně. 

Jak zpracovat negativní emoci?

  1. Všimněte si jí,
  2. nechte ji sebou projít,
  3. snažte se jí porozumět,
  4. interpretujte ji.

Ne vždy je to jednoduché, ale nemusíte se bát. Emoce vám neublíží. Ublížit vám nebo vašemu okolí může spíše pravidelné vytěsňování či prudké vyjádření emocí. 

Umění práce s emocemi se říká emoční inteligence. Co je to emoční inteligence? Jde o schopnost vyznat se ve svých citech, pocitech a náladách. Emoční inteligence je o schopnosti tyto znalosti využívat ve svůj prospěch a ve prospěch svého okolí. O tom, co jsou emoce a jak s nimi zacházet píše Karla McLaren v knize Řeč emocí.

 

Co dělat, když cítíte, že své negativní emoce a myšlenky nezvládáte?

Emocí se nemůžete zbavit. Nemůžete si je vybírat ani volit. Nesnažte se emoci hodnotit, spíš přemýšlejte o tom, proč ji cítíte.

Emoce se zkrátka dějí. Nechte je sebou jen přirozeně a volně plynout.  Pokud emoce v jejich pestrosti přijmete, odmění se vám za to. Pomůžou vám lépe se poznat a rozvíjet se. Každá vaše  emoce plní v psychice svůj účel a k celistvému životu je potřebujete všechny. 

Pokud potřebujete průvodce, který vám pomůže poznat a pracovat s emocemi, obraťte se na psychoterapeuta. Krůček po krůčku se naučíte své emoce poznat a pochopit, proč přicházejí.

Mohlo by vás zajímat

Jaký je rozdíl mezi fobií, strachem a úzkostí?

Jaký je rozdíl mezi fobií, strachem a úzkostí?

Nenechte se paralyzovat  úzkostí

Nenechte se paralyzovat úzkostí

Jak pracovat s environmentálním neboli klimatickým žalem?

Jak pracovat s environmentálním neboli klimatickým žalem?