Psychosomatika: medicína, která léčí mysl i tělo

14. září 2023

Podstoupili jste řadu vyšetření, ale medicína ne a ne přijít na původ vaší nemoci? Možná, že je příčinou vaše mysl, která o sobě dává vědět fyzickými příznaky. Takovým onemocněním se věnuje psychosomatická medicína. K člověku přistupuje celostně neboli holisticky. Léčí nejen jeho tělo, ale také duši.

Co je to psychosomatika?

Psychosomatická medicína vychází z faktu, že se naše tělo a mysl vzájemně ovlivňují. Jde v podstatě o holistický přístup ke zdraví, který k problému přistupuje jako k celku. Jak si to lépe představíte?

Příklad: K lékaři přijde pacient, kterého neustále bolí hlava. Protože doktor praktikuje holistický přístup, zajímá ho nejen pacientovo tělo. Vnímá ho jako celek. Kromě fyzické stránky se při léčbě zaměří také na jeho duševní zdraví, které může fyzické projevy (bolest hlavy) vyvolávat.

Na stejném principu funguje i psychosomatická medicína. To, jak s vámi tělo komunikuje, dobře poznáte například, když máte hlad. S nemocemi je to stejné, jen čtení signálů může být matoucí.

Proč a jak funguje psychosomatika?

V medicíně se dlouhou dobu tělo a mysl léčily zvlášť. Jenže v každodenním životě nejsou tyto dvě entity odděleny. Neustále a intenzivně si vyměňují informace. Díky velkému technickému pokroku v lékařské vědě a díky znalosti pochodů lidského fungování, se začaly tyto dva důležité aspekty zkoumat společně.

Psychosomatika se zabývá fyzickým i psychickým stavem člověka. K léčbě tedy přistupuje komplexně. Do praxe uvádí bio-psycho-sociální model zdraví a nemoci. Co to znamená? Že zdraví i nemoc jsou výsledkem vztahu mezi faktory:

 • biologickými (genetika, zdravá strava, fyzická kondice, životní prostředí),
 • psychickými (emoce, chování, osobnost),
 • sociálními (kultura, vztahy, socioekonomická situace).

Tyto faktory existují společně, ovlivňují se a promítají se do vašeho zdraví.

Psychosomatika a nemoci

Psychosomatický původ může mít celá řada vážnějších i méně vážných nemocí. Psychosomatika se podepisuje na:

 • zubech,
 • štítné žláze,
 • svědění kůže,
 • nízkém tlaku,
 • ztuhlé šíji,
 • očích,
 • ztrátě hlasu,
 • pískání v uších,
 • bolesti beder,
 • zánětu močových cest,
 • rýmě atd.

Jak vypadají psychosomatické příznaky?

Jak se projevuje psychosomatika? Jako psychosomatická se označují onemocnění, která mají fyzické příznaky, ale chybí jim jasná lékařská příčina. I když nedokáže lékař přesně určit příčinu a původce problémů, vše nasvědčuje tomu, že za onemocněním stojí určité faktory.

Může jít o faktory genetické a biologické, ale důvodem mohou být také:

 • potíže se zpracováním emocí,
 • stresující životní událost,
 • úzkosti,
 • deprese.

Psychosomatické příznaky se mohou projevit na 3 tělesných systémech:

 1. Trávicí soustava – souvisí s nevolností, zvracením, pálením žáhy, nadýmáním, zácpou nebo průjmem.
 2. Kardiovaskulární systém – pociťujete  zrychlený puls, vysoký krevní tlak, bušení srdce, bolest na hrudi.
 3. Nervový systém – mezi psychosomatické příznaky patří bolesti hlavy a dalších částí těla, pocení dlaní a nadměrné celkové pocení, sexuální dysfunkce, velká únava, kožní problémy, negativní myšlenky pojící se převážně se zdravím atd.

Obecně se dá říci, že za jakýmkoliv fyzickým symptomem mohou stát psychosociální faktory. Je ale také možné, že tyto fyzické symptomy souvisí se začátkem nemoci, a proto je velice důležité v první řadě vyloučit zdravotní příčinu. Zdravotní příčinu lékař vyloučí příslušnými testy, které mají negativní výsledky. V tomto případě lékař nedokáže s jistotou určit správnou diagnózu a pomoci s léčbou příznaků.

Kdo má největší předpoklady k psychosomatickým obtížím?

K psychosomatickým nemocem jsou náchylnější lidé, které trápí úzkosti. Některým typem úzkosti za svůj život onemocní až 15 % populace. Číslo má přitom rostoucí tendenci. Úzkost pak mohou u člověka prohlubovat projevy, které mají psychosomatický charakter.

V čem spočívá psychosomatická léčba?

Léčení psychosomatických nemocí je komplexní neboli holistickou záležitostí. Somatické neboli fyzické potíže se řeší klasickou medicínou, kterou ale doplňuje další podpůrná léčba. Pacienti se často obávají, že jim jejich bolest nebude nikdo věřit, když není podložena konkrétní příčinou. Bolest je ale skutečná. Proto spolu v psychosomatické medicíně spolupracuje řada lékařů.

Jak by v ideálním případě měl vypadat psychosomatický přístup k nemoci?

 • Návštěvy specialistů – lidé pravidelně chodí k lékařům, například fyzioterapeutům a dalším specialistům, kteří jim pomáhají si nastavit a udržet zdravé návyky a životní styl. Sledují zdravotní stav a příznaky pacienta.
 • Psychoterapie – pomáhá člověku změnit jeho myšlení a chování. Psychoterapeut pomáhá v osvojení způsobů, jak se vyrovnat s bolestí a dalšími příznaky, jak se vypořádat se stresem a jak zlepšit své fungování.
 • Psychiatrie – pokud člověk trpí depresemi a hlubokými úzkostmi, je na místě medikace v podobě antidepresiv a léků proti úzkosti. Tuto část léčby mají na starosti psychiatři.

Jak vám s psychosomatickými obtížemi pomůže terapie?

Psychosomatické nemoci jsou často výsledkem dlouhodobého působení stresu. Díky psychosomatickému přístupu ale můžete lépe porozumět svým potřebám a pomoct si ke změnám, které vás udělají spokojenější ve všech aspektech života. Ty zahrnují například vztahy, zaměstnání, ale i zdraví.

Se stresem a napětím vám může účinně pomoci terapie. Terapeut vám pomůže obnovit duševní, emocionální a fyzickou rovnováhu. Během terapií používá kombinaci různých technik včetně emocionálního uvolnění těla, poradenství a rozmanitých dechových cvičení. Psychoterapie se zaměřuje na vaše celkové zdraví. Pomocí praktických cvičení a technik lépe porozumíte vlastnímu léčebnému procesu a naučíte se na něm podílet.


Mohlo by vás zajímat