Téměř 80 % lidí pociťuje kvůli pandemii negativní dopady na svou psychiku

17. února 2021
Náš nedávný průzkum ukázal dopady současné situace na psychiku lidí. Zhoršení svého psychického stavu pozoruje 76,4 % lidí, což je téměř o 20 % více, než při jarní vlně pandemie. Více lidí než na jaře také vyhledalo v této souvislosti odbornou pomoc – téměř 25 %. 
Změnil se v souvislosti s aktuální krizí váš celkový psychický stav?

Nejvíc přitom situace dopadá na ty, kdo žijí sami nebo se sami starají o děti - až 83 % z nich pozoruje zhoršení svého psychického stavu, u žen je to 87 %. Významný vliv na psychický stav, má také tako to, zda člověk chodí do práce jako obvykle. Nejhůře situaci nesou lidé bez práce (zhoršení uvádí 86 %)  a ti, kdo pracují více než obvykle (82 % z nich se cítí hůře). Lidé, kteří chodí do práce jako obvykle, nejčastěji ze všech skupin uvádějí, že se jejich psychický stav nezměnil (24 %).

Stejný průzkum pořádala jsme pořádali i v dubnu. Lidé se, podobně jako na jaře, obávají daleko více o zdraví svých blízkých (49, 2%), než o své vlastní (21, 7 %). O své zaměstnání se bojí přibližně stejně lidí jako na jaře - 32 % oproti jarním 30, 7 %. Markantní je naopak nárůst pocitů izolace či samoty - ty uvádí 58, 5 % lidí, na jaře to bylo 42, 3 %.  

Jaké problémy se u vás v souvislosti se současnou krizí objevují častěji než obvykle?
Výrazně více lidí uvádí, že častěji než obvykle pociťují smutek, stres, bezmoc, výkyvy nálad či úzkosti. Nejvíce lidí zažívá frustraci - je jich přes 50 %.  "Znepokojující je nárůst počtu lidí, kteří uvedli, že pociťují deprese,” říká psychoterapeutka a spoluzakladatelka #delamcomuzu a Terapie.cz Eva Kozáková. Zatímco na jaře to bylo 15 % respondentů, nyní téměř 27 %. “Deprese už jsou přitom už vážný stav, který by nikdo neměl podceňovat. Pozorujete-li na sobě dlouhodobě příznaky deprese jako např. prázdnotu, ztrátu motivace, neschopnost cítit a užívat si běžné radosti, pocit bezvýchodnosti, určitě vyhledejte odbornou pomoc,” radí Kozáková.
Pociťujete v období aktuální krize některé z uvedených emocí či stavů častěji než obvykle? 

Terapeutickou pomoc v souvislostí s aktuální situací vyhledalo téměř 25 % lidí, na jaře pouhých 10 %. Kvůli vládním opatřením je přitom možné využívat služeb psychoterapeutů mimo přetížené zdravotnictví pouze online, což mnoha lidem komplikuje situaci. Pro řadu klientů, např. matky na mateřské dovolené, mladí dospělí žijící u rodičů, děti a další ohrožené skupiny, je ale tato forma terapie nevhodná. Ne všichni mají možnost online připojení nebo například klidné místo, odkud by s terapeutem mohli hovořit.

Průzkumu se zúčastnilo se celkem 1 032 respondentů. Probíhal na sociálních sítích v období 20. 12. 2020 - 17. 1. 2021. Respondenti odpovídali prostřednictvím online dotazníku skrze sociální sítě Facebook, LinkedIn, Instagram a Twitter. 

Podrobné výsledky průzkumu – zima 2020/2021.

Podrobné výsledky průzkum z jara 2020.