Vysoce citliví lidé vnímají svět i lidi kolem sebe intenzivněji

16. srpna 2023

Společnost tvoří nejrůznější lidé a jejich osobnosti. Mezi nimi narazíte i na vysoce citlivé osoby, které mají specifické vlastnosti a reakce na své okolí. Tím jsou jedineční. Jejich hypersenzitivita má své světlé a stinné stránky. Které to jsou a jak s nimi pracovat?

Hypersenzitivita není přecitlivělost

Než se začtete do řádků, které se věnují hypersenzitivním neboli vysoce citlivým lidem, měli byste vědět, že hypersenzitivita není přecitlivělost.

Přecitlivělost se může objevit v průběhu života

Jako přecitlivělost se označuje silná reakce na určité specifické podněty. U člověka se může projevit během života. Takový člověk více citlivě reaguje na nejrůznější vnitřní a vnější podněty, které se objevují v jeho okolí. Původ přecitlivělosti můžete hledat například v negativní zkušenosti nebo zážitku. Projevy přecitlivělosti se mohou během života měnit.

Příklad: Žena v šestinedělí může kvůli hormonálním výkyvům na některé věci reagovat přecitlivěle. Jakmile ale hormonální „bouře“ opadne, vrátí se ke svému běžnému vnímání světa.

Kdo jsou vysoce citliví lidé?

Co znamená, když se o někom řekne, že je hypersenzitivní? Jako hypersenzitivní neboli vysoce citlivý člověk se označuje ten, kdo vnější podněty vnímá citlivěji než ostatní. Hypersenzitivní reakce se nejčastěji projevuje u smyslů, tedy sluchu, zraku, chuti, hmatu nebo čichu.

Konkrétně se může jednat o:

  • Citlivost na hlasité zvuky – člověk má nízký práh citlivosti na zvuky, a tak přehnaně reaguje na běžné zvuky okolí. Typicky se jedná o hlasitou konverzaci, troubení klaksonu, zvuk vysavače nebo puštěnou hudbu.
  • Citlivost na světlo – silné osvětlení nebo jasné záblesky mohou u vysoce citlivých lidí způsobovat až bolest. Mohou mít problém se soustředěním nebo pohybem v prostoru, kde je příliš mnoho jasného světla.
  • Citlivost na dotek – hypersenzitivní lidé citlivěji vnímají doteky a mohou mít problém snášet některé druhy textilních materiálů.
  • Citlivost na vůně – parfémy, čisticí prostředky nebo silné vůně potravin mohou u vysoce citlivých lidí způsobit bolest hlavy, nevolnost nebo jiné nepohodlí.
  • Citlivost na chuť – hypersenzitivním lidem mohou dělat určitý problém chutě a jídla, která jsou pro ostatní přijatelná.

Kromě toho, že se vyšší hranice citlivosti projevuje v základních lidských smyslech, hypersenzitivní reakce se může projevit i v hlubokém a intenzivním prožívání emocí. Z těchto důvodů se vysoce citliví lidé v případě větší stimulace snadněji přetíží. Intenzivněji mohou vnímat i potřeby druhých.

Hypersenzitivita je individuální a neznamená, že všichni vysoce citliví lidé reagují na podněty stejně. Někdo je citlivější na počasí, jiný na hluk nebo sluneční svit. Projevy se liší jak u dětí, tak u dospělých a seniorů. Rozdílná je také hypersenzitivita u mužů a žen.

Charakteristiky hypersenzitivity se u člověka projevují již v raném dětství a doprovází ho celým životem.

Hypersenzitivita u dětí

Některé hypersenzitivní děti můžou působit jako introverti, protože se často straní kolektivu, jsou zamyšlené a jakoby zasněné. Nemusí to tak ale být u všech. Někdy mohou naopak projevy jejich chování vypadat hodně intenzivně a podobat se ADHD. Bývá to tím, že jsou přetížené podněty a neumí samy sebe uklidnit.

Jak se žije vysoce citlivým lidem ve společnosti?

Vzhledem k tomu, že jsou na některé podněty hypersenzitivní lidé citlivější než ostatní, potýkají se v životě s nejrůznějšími výzvami, kterým musí čelit. Pro jejich zdraví je potřeba, aby se vyhýbali přílišnému stresu a přetížení, které mohou vést u vysoce citlivých lidí až ke kolapsu.

Hypersenzitivní lidé se musí naučit pracovat s konflikty a kritikou. Musí umět najít rovnováhu mezi prací a odpočinkem, protože mohou snadno emocionálně vyhořet. Vysoce citliví lidé také trpí často únavou.

Hypersenzitivita a vztahy

Vysoce citliví lidé to nemají ve vztazích nejjednodušší. Jsou citlivější na emocionální zranění. Navíc potřebují více prostoru a času na zpracování konfliktu. Potřebují, aby doma měli podporu a cítili se zde bezpečně. Jen tak se mohou otevřeně vyjádřit. Proto je dobré, aby jejich rodina a partneři o jejich citlivosti věděli.

Hypersenzitivita se projevuje i v prožívání emocí. Radost, lásku, stres i bolest vnímají lidé intenzivněji než ostatní. Ve vztazích proto může častěji docházet ke konfliktům a nedorozuměním, protože jejich reakce může být pro partnery nepředvídatelná.

Hypersenzitivita se může ve vztahu projevovat i tak, že se tito lidé vyhýbají konfliktním situacím. Práce s emocemi je pro ně totiž velice náročná. Ovšem vyhýbání se konfliktům často vede k problémům ve vztazích. Pokud k nějaké emocionálně vyhrocené situaci dojde, hypersenzitivní člověk potřebuje mnohem více času na zpracování toho, co se stalo, což může být pro jejich protějšky frustrující.

Pokud vysoce citliví lidé najdou partnera, který je naladěný stejně a rád sdílí emocionální hloubky, budou si vzájemně užívat hluboký a procítěný vztah.

Jací jsou vysoce citliví lidé v práci?

Vzhledem ke své povaze jsou vysoce citliví lidé náchylnější k přetížení, a to kvůli vysokému tempu, intenzivnímu stresu nebo kvůli přílišné stimulaci. Musí umět najít rovnováhu mezi prací a odpočinkem, ale také prostředí, které je bude podporovat a respektovat.

Hypersenzitivní osoby chcete v týmu, protože jsou:

  • Empatičtí – chápou potřeby a emoce jiných. Empatie je perfektní vlastnost v případě, že takový člověk pracuje v týmu. Dokáže porozumět ostatním lidem, čímž se zlepšuje komunikace a následné řešení problémů ve skupině.
  • Důkladní – jsou pečliví a detailní v přístupu ke svému úkolu. Všimnou si i malých nuancí, které by zbytku týmu mohly uniknout.
  • Kreativní – vzhledem k hluboké vnímavosti dokážou přicházet s originálními myšlenkami a nahlížet věci z nových perspektiv.
  • Zodpovědní – vzhledem k tomu, že na sebe vysoce citliví lidé kladou velkou míru zodpovědnosti, jsou spolehliví. Své úkoly plní včas a s pečlivostí.

Když hypersenzitivita není dar

Vysoce citliví lidé jsou vnímavější a empatičtější. Z pohledu psychologie má hypersenzitivita své výhody a nevýhody. Zkuste si udělat test vysoké citlivosti a zjistěte, zda spadáte do skupiny hypersenzitivních osob. Pokud cítíte, že je pro vás vaše intenzivní vnímavost spíše zátěž, která vás omezuje ve vašem každodenním fungování, obraťte se na terapeuta.

Na terapii se naučíte poznávat sami sebe. Také se naučíte, jak pracovat se svými emocemi nebo jak se vyrovnat se stresujícími situacemi. Hypersenzitivita není porucha, kterou je potřeba odstranit. Vysoká citlivost s sebou nese jak zátěž v podobě příkoří, tak poklad v podobě výjimečnosti. Je dobré se s těmito dvěma polaritami naučit pracovat.

Na závěr bych chtěla dodat, že být vysoce citlivým člověkem je jako dostat k narození jako dárek kufr s unikátním hudebním nástrojem. Dokud nevíme, co je to za nástroj a jak se na něj hraje, nosíme ho s sebou den co den, unavení a vyčerpání.

Můžeme zvolit jinou cestu. Otevřeme kufr a podíváme se na samotný nástroj. Pojďme zjistit, jak potřebujete držet smyčec, aby struny vydávaly krásný zvuk? Všimněme si, jaké podmínky jsou podstatné k tomu, aby housle zazněly v plné síle? A pak zazní krásná melodie, jen ta naše.