Pozitivní aspekty deprese

Ve středu 19. 1. od 19:00 na Facebooku Terapie.cz

Pro veřejnost

Deprese je problém se kterým se bohužel potýká čím dál více lidí. Není to nic, co bychom si přáli zažít my sami nebo u našich blízkých. Může ale mít deprese i svá pozitiva? Na to se zaměříme s odborníkem z Národního ústavu duševního zdraví Markem Preisem.

Co se dozvíte

  • že deprese může paradoxně přinášet jisté psychologické výhody a jaké to jsou

  • jak depresivní příznaky ovlivňují to, jak přemýšlíme

  • jak nám deprese může usnadňovat složitá rozhodnutí

Webinářem vás provede

Marek Preiss, psycholog 

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. vystudoval psychologii na FF UK v Praze a pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) a na University of New York in Prague. Je atestovaným klinickým psychologem a zaměřuje se na klinickou psychologii, neuropsychologii, poruchy osobnosti a oblast integrity.

Vstupné

Přispějte, kolik můžete. Vaše příspěvky nám umožní organizovat další vzdělávací akce pro veřejnost a odměnit jejich lektory. Děkujeme!

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.