Sociální sítě a narcismus

Záznam z 24. 3.

Pro odborníky

Svou knihou Kultura narcismu povýšil Chritopher Lasch narcismus z pouhé diagnózy na celospolečenský problém. Navzdory čím dál většímu zájmu psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů o problematiku poruch osobnosti jsme na tom dnes, více než čtyřicet let od vydání Laschovy knihy, patrně hůře, než v době jejího vzniku.

Co se dozvíte?

  • Jak souvisí zvýšené rysy narcismu v populaci, ale i další patologické formy sebevědomí a sebeidentity v podobě mj. poruch  pohlavní identity a preference s rozvojem sociálních sítí
  • Jaký mají sociální sítě podle studií patologický vliv na jedince, ale i na celou společnost. 
  • Jak tuto problematiku uchopit v terapeutické praxi.

Webinářem vás provede

Daniel Štrobl

Mohlo by vás zajímat