Terapeutický speed dating: Daseinanalýza - šablona

V úterý 25.6.2024 v 18:00

Pro zájemce o psychoterapeutický výcvik

Chcete si udělat psychoterapeutický výcvik? 

Ale nejste si jistí, jakou cestou se vydat? 

Vyberte si svůj směr!

Od září 2023 pořádáme sérii webinářů Terapeutický speed dating aneb vyberte si svůj směr. Scházíme se online a každý měsíc se seznámujete s jiným psychoterapeutickým směrem. Přesouváte se ze židle na židli, abyste poznali všechny směry a mohli si pak zhodnotit, které vám sedí více a které méně, zda jste si padli do oka či ne. Jaký je ten pravý?

Co vám Psychoterapeutický speed dating dá

  • Pomůže vám zorientovat se v jednotlivých terapeutických směrech

  • Pomůže vám pochopit jejich rozdíly 

  • Pomůže vám v rozhodování do jakého výcviku se přihlásit, nebo alespoň vyřadit směry, které by vám nesedly

Daseinanalýza

  • Základy daseinsanalýzy spočívají ve filosofii, konkrétně ve fenomenologii a v ontologii. Tyto základy se snaží vyjít z reduktivního vědeckého uvažování a vrátit se k základům poznání.

  • Terapeut je všímavý k bezprostřednosti toho, co se ukazuje, důraz se dává na otevřenost, bytí, autenticitu, svobodu, bytí sebou samým, tím, že nechává věci být tím, čím jsou. Vždy v každé situaci přistupuje k druhému jediněčně a z tohoto setkání vzniká jedinečné porozumění.

  • Zvláštní místo zaujímá skupinová daseinsanalýza, kterou rozvinul Oldřich Čálek a Jiří Růžička. V ní se objevuje fenomén společného, fenomén myství, které má asubjektivní povahu, a zároveň je předpokladem k tomu, aby člověk mohl být sám sebou.

  • Vedle rozhovoru, který se v daseinsanalýze nazývá vrozumívání, se daseinsanalýza věnuje především výkladu snů, přičemž věci, které se ve snech objevují, nejsou překládány do žádného dalšího symbolického jazyka. Totožným způsobem přistupuje například také k aktivní imaginaci.

  • Kromě klasického vzdělávání v daseinsanalytické psychoterapii je rozvinutý nový způsob, a to péče o duši.

💭 Máte nápady či připomínky?

Pište na eliska.sykorova@terapie.cz 

Webinářem vás provede

Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, pracuje také na Psychosomatické a psychoterapeutické klinice ESET a spolupracuje s Univerzitou třetího věku na UK v Bratislavě. Studium psychologie absolvoval na Filozofické fakultě UK v Bratislavě, doktorandské studium na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Ukončil úplné psychoterapeutické vzdělaní v daseinsanalýze. Absolvoval  Supervizní daseinsanalytický výcvik, výcvik v Emotion focused therapy, kurz Klinické hypnózy a dvouroční seminář Výkladu snů. V současnosti je výcvikový daseinsanalytik a supervizor. Je členem České daseinsanalytické společnosti a spoluorganizátorem Daseinsanalytických setkání.

Vstupné

Platit můžete kartou. Před začátkem webináře vám přijde link na Zoom.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Mohlo by vás zajímat

Terapeutický speed dating: vyberte si svůj směr

Terapeutický speed dating: vyberte si svůj směr

Série webinářů
každý měsíc od září 2023 | 250 Kč

Terapeutický speed dating: Logoterapie/Existenciální analýza - šablona

Terapeutický speed dating: Logoterapie/Existenciální analýza - šablona

Série webinářů
22.4.2024 | 250 Kč

Terapeutický speed dating: Psychoanalytická psychoterapie - šablona

Terapeutický speed dating: Psychoanalytická psychoterapie - šablona

Série webinářů
21.5.2024 | 250 Kč