Terapeutický speed dating: Psychoanalytická psychoterapie - šablona

V úterý 21.5.2024 v 18:00

Pro zájemce o psychoterapeutický výcvik

Chcete si udělat psychoterapeutický výcvik? 

Ale nejste si jistí, jakou cestou se vydat? 

Vyberte si svůj směr!

Od září 2023 pořádáme sérii webinářů Terapeutický speed dating aneb vyberte si svůj směr. Scházíme se online a každý měsíc se seznámujete s jiným psychoterapeutickým směrem. Přesouváte se ze židle na židli, abyste poznali všechny směry a mohli si pak zhodnotit, které vám sedí více a které méně, zda jste si padli do oka či ne. Jaký je ten pravý?

Co vám Psychoterapeutický speed dating dá

 • Pomůže vám zorientovat se v jednotlivých terapeutických směrech

 • Pomůže vám pochopit jejich rozdíly 

 • Pomůže vám v rozhodování do jakého výcviku se přihlásit, nebo alespoň vyřadit směry, které by vám nesedly

Psychoanalytická psychoterapie

 • Je mladší sestrou psychoanalýzy založené S. Freudem v r. 1900 - této matky psychoterapií, ze které dosud vycházejí všechny hlubinné směry, i mnohé další.

 • Oproti psychoanalýze je pružnější a přístupnější širšímu spektru klientů a pacientů. Nevyžaduje tak častá sezení, může mít také formu skupinovou, párově-rodinnou nebo krátkou-fokální. Má především léčebný charakter, ale umožňuje také osobnostní rozvoj.

 • Snaží se o odkrytí a porozumění té větší části naší psýché, schované v nevědomí, abychom se v sobě lépe vyznali a mohli pohybovat svobodněji. Pomáhá klientům být režisérem svého života, vyprávět osobní příběh.

 • Vytváří podmínky pro navázání blízkého vztahu s terapeutem, potřebného k vývoji nezralých částí v nás, ustrnulých v dětských vzorcích

 • Základním terapeutickým nástrojem je bezpečný, a přitom autentický vztah mezi terapeutem a klientem. Pracuje s přenosem, protipřenosem a konceptem nevědomí, resp. předvědomí.

 • Vytváří dále podmínky pro zdravou separaci z tohoto blízkého vztahu, pro zásadní zkušenost - odejít v dobrém.

 • Cílem psychoanalytické psychoterapie je zvnitřnění reflexivního, zvídavého, laskavého a smysl hledajícího postoje terapeuta vůči sobě samému.

 • Pokud se to podaří, efekt psychoanalytické psychoterapie přetrvává i po jejím konci a může naopak v čase ještě zesilovat, jak potvrzují výzkumy.

💭 Máte nápady či připomínky?

Pište na eliska.sykorova@terapie.cz 

Webinářem vás provedou

MUDr. Dana Holubová

Je psychoanalytická psychoterapeutka a psychiatrička. Má zkušenosti jako psychiatrička v různých službách - Kontaktní centrum SANANIM pro závislé na nealkoholových drogách, Psychiatrická léčebna Kosmonosy, Psychiatrická klinika FN Hradec Králové, Psychiatrická ambulance, Středisko psychoterapeutických služeb. Mimo jiné vyučuje na PVŠPS Základy psychoanalytické psychoterapie. V minulosti vedla odbornou společnost ČSPAP.

“Nejvíce mne baví a asi mi i jde individuální psychoterapie, občas pracuju jako párový terapeut a v minulosti mám zkušenost se skupinami. Nejraději pracuju s dlouhodobou terapií (několik let), ideálně 2x týdně, kde je vztah s pacientem důvěrnější a intenzivnější a můžeme si víc užít „třešničky na dortu“ analytické práce – soustředění na vztah mezi námi. Půl dne v týdnu stále věnuji „lékové“ psychiatrii, protože považuji léky při rozumném užívání a prohození „aspoň pár slov“ s pacientem za velmi dobrou pomůcku (pro někoho jen přechodně, pro jiné i trvale) jak pro pacienta, tak pro jeho terapeuta, a nechci je úplně zapomenout.”

PhDr. Mirka Chmelíčková

Klinická psycholožka a psychoanalytická psychoterapeutka, řádná členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii ČSPAP EFPP, tréninková terapeutka individuální sekce ČSPAP. Moderuje cyklus vzdělávání v teorii psychoanalytického myšlení v Knihovně Václava Havla. Je členkou redakční rady časopisu Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu. Pracuje v soukromé praxi v Praze na Vinohradech, věnuje se dětem, dospívajícím a dospělým.

Obě terapeutky jsou členkami České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP).

Vstupné

Platit můžete kartou. Před začátkem webináře vám přijde link na Zoom.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Mohlo by vás zajímat

Terapeutický speed dating: vyberte si svůj směr

Terapeutický speed dating: vyberte si svůj směr

Série webinářů
každý měsíc od září 2023 | 250 Kč

Terapeutický speed dating: Logoterapie/Existenciální analýza - šablona

Terapeutický speed dating: Logoterapie/Existenciální analýza - šablona

Série webinářů
22.4.2024 | 250 Kč

Terapeutický speed dating: Daseinanalýza - šablona

Terapeutický speed dating: Daseinanalýza - šablona

Série webinářů
25.6.2024 | 250 Kč