Co jsou poruchy příjmu potravy a jak pomoci osobě, která se s nimi potýká?

06. května 2024

Porucha příjmu potravy, která se označuje zkratkou PPP, trápí většinou ženy, ale objevit se může i u mužů. Mezi charakteristické znaky patří třeba nekontrolované přejídání, ale také zvracení, hladovění a další příznaky. Jak byste se měli zachovat, když máte podezření, že někdo z vašeho blízkého okolí trpí PPP?

Jaké jsou druhy poruch příjmu potravy?

Porucha příjmu potravy patří mezi jedny z nejzávažnějších komplexních onemocnění, se kterými se potýkají zejména dospívající dívky a mladé ženy. Příčin vzniku PPP může být celá řada. Spadají sem například:

 • neuroendokrinní faktory,
 • biologické faktory (menstruační cyklus, tělesná hmotnost, puberta),
 • pohlavní zneužívání v dětství,
 • genetické a rodinné faktory,
 • sociální a kulturní faktory (oslava vyhublosti, nadměrná sebekontrola, tlak na fyzický vzhled).

Co všechno se označuje jako porucha příjmu potravy?

Mentální anorexie a její příznaky

Při anorexii se lidé snaží především zhubnout. Jako cestu si volí záměrné a aktivní redukování svého kalorického příjmu nebo zvýšení kalorického výdeje. Kalorický výdej často zvyšují třeba nadměrným cvičením. Redukce kalorického příjmu tkví především v odmítání jídla.

K tomu, aby zredukovali svoji váhu, mohou používat třeba přípravky s laxativními (projímavými) účinky nebo preparáty, které odvodňují tělo. Člověka, který trpí mentální anorexií, naprosto děsí představa, že by přibral na váze.

Symptomy mentální anorexie se typicky objevují v pubertě, kdy dochází k růstu, ale také k hormonálním a celkovým tělesným změnám. Dospívající mají strach z dalšího zvyšování váhy. Během puberty dochází u teenagerů k sebeuvědomování, začínají se zajímat o své vrstevníky a odpoutávají se od rodiny. V tomto období se „děti“ snaží prosazovat.

Mentální bulimie a její příznaky

Co je to mentální bulimie? Jde o poruchu příjmu potravy, pro kterou jsou typické záchvaty přejídání, které střídá zvracení a hladovění. Jak poznat bulimii? Bulimie se vůbec nemusí promítnout na změně postavy. Lidé, kteří bulimií trpí, často mívají normální hmotnost, nebo dokonce i lehčí nadváhu.

Psychogenní přejídání

Typické jsou záchvaty přejídání. Člověk sní za krátkou dobu obrovské množství jídla, protože se nedokáže kontrolovat. Jí i přesto, že nemá pocit hladu nebo ví, že už je najedený. Se záchvaty přejídání se pojí pocit viny.

Jak se projevuje anorexie, bulimie a psychogenní přejídání?

Poruchy příjmu potravy se u člověka nejčastěji vyskytují v životních obdobích, která se pojí s výraznými tělesnými změnami. Typicky se jedná o dospívání.

Každý druh PPP má určité vlastní příznaky. Existují ale také obecné příznaky, které jsou pro člověka s poruchou příjmu potravy společné.

 • Změny v chování – člověk drží extrémní diety, počítá kalorie, přespříliš se zaměřuje na jídlo, má neobvyklé stravovací rituály, vyhýbá se některým potravinám, vyhýbá se společenským akcím zahrnujícím jídlo, až moc se věnuje fyzickým aktivitám, používá projímadla a tráví hodně času na záchodě či v koupelně.
 • Změny na těle – člověk výrazně shodí nebo přibere, má zažívací problémy, cítí se unavený, zvrací, kazí se mu zuby, padají mu vlasy, má zhoršenou kvalitu pleti, trápí ho závratě a ženy ztratí menstruaci.
 • Psychické změny – člověk neadekvátně vnímá svoje tělo, trápí ho obavy ohledně své tělesné hmotnosti, má výkyvy nálad, je podrážděný, plačtivý, netrpělivý a vyhýbá se sociálním kontaktům, a to i rodině.

Co dalšího se může pojit s PPP?

 • Počítání přijatých i spálených kalorií, ušlých kroků, gramů jídla, odcvičených minut atd.
 • Posedlost dodržováním určitého režimu. Pokud se nedá dodržet, objeví se silná nervozita a úzkost.
 • Hromadění jídla pro případ, že by ho obchod vyřadil z nabídky.
 • Pocit neustálé zimy, zimomřivost.
 • Posedlost pohybem.
 • Nenávidění vlastního těla.
 • Jedení stále stejných jídel atd.

Co má dělat okolí, když má podezření na poruchu příjmu potravy u někoho blízkého?

Pokud máte pocit, že někdo vám blízký trpí PPP, zachovejte klid a snažte se zjistit bližší informace. Kde je získáte? U odborníka. Typicky se jedná o lékaře, ale také můžete navštívit kontaktní centrum pro PPP.

Pokud chcete dospělému člověku s poruchou příjmu potravy pomoct, povzbuzujte ho a pokud má zájem, pomozte mu vyhledat odborníka na tento problém. V případě podezření na PPP u dětí a dospívajících je potřeba navštívit praktického lékaře. Ten dokáže zhodnotit stav a poradí, jaké další kroky byste měli podniknout.

Jak komunikovat s lidmi, které trápí PPP?

Citlivá komunikace je nejefektivnější. Vyjadřujte své obavy bez:

 • odsuzování,
 • výčitek,
 • hodnocení.

Snažte se pozorně naslouchat a být svému blízkému oporou. Nevyvracejte jeho pocity, nejednejte za jeho zády, společně si stanovte hranice a ty respektujte.

Vyvarujte se komentování vzhledu. Vyjadřujte to, co pozorujete a to, čeho jste si všimli. Nikdy člověka neobviňujte. Jak můžete sdělit své obavy?

 1. „Chtěl/a bych si s tebou promluvit o něčem, co mi leží na srdci. Všiml/a jsem si některých změn ve tvém chování v souvislosti s jídlem a mám o tebe trochu starost. Chci, abys věděl/a, že jsem tu pro tebe. Trápí tě něco?“
 2. „Chci, abys věděl/a, že mi na tobě záleží. V poslední době jsem si všiml/a některých věcí, které mě trochu znepokojují. Mluvit o tom může být těžké, ale jsem tady, abych tě podpořil/a a poskytl/a ti bezpečný prostor, kde se můžeš vyjádřit.“
 3. „Všiml/a jsem si, že se nějakou dobu možná potýkáš s trápením ohledně sebe sama a věcí kolem jídla. Je důležité, abys věděl/a, že na to, co tě trápí, nemusíš být sám/sama. Je třeba něco, co bys chtěl/a sdílet? Nebo je nějaký způsob, kterým bych ti mohl/a pomoci?“

Jaké fráze při komunikaci rozhodně nepoužívejte?

 1. „Proč prostě nezačneš zase normálně jíst?“
 2. „To přece můžeš ovládnout, je to jen o vůli.“
 3. „Vypadáš lépe, zhubl/a jsi / ztloustl/a jsi.“
 4. „Děláš to jen proto, že chceš být něčím zajímavá/ý.“
 5. „Nevypadáš, že bys měl/a nějaký problém.“

Jaké formy pomoci u poruch příjmu potravy existují?

Pokud vás zajímá, jak porazit poruchu příjmu potravy, pak začněte zkontaktováním a informováním u odborníka, který se touto problematikou zabývá. Může jím být třeba praktický lékař. Obrátit se můžete i na odborné organizace, mezi které patří například:

Kromě toho je vhodné začít s terapií. Poruchy příjmu potravy můžete začít řešit třeba na  kognitivně behaviorální terapii, během které se například vysvětluje nutnost pravidelného jídelního režimu, řeší se diety nebo postoj vůči postavě. Další možností je Body terapie, která se věnuje zkresleným představám o vlastním těle. Rozhodnout se můžete i pro rodinnou terapii, ve které se pracuje s rodinným systémem, nebo pro jakoukoliv jinou terapii, ve které se budete cítit příjemně a bezpečně.

PPP je komplexní a závažné onemocnění, na které neexistuje jednoduché nebo univerzální řešení. V přístupu k nemocnému se snažte být empatičtí, trpěliví a vyhýbejte se odsuzování. Snažte se být oporou. Poruchy příjmu potravy se nepojí jen s jídlem, ale promítají se také do dalších oblastí života, mezi které patří třeba vztahy, škola, práce nebo volnočasové aktivity. Tím, že nabídnete porozumění, podporu a povzbuzení, hrajete zásadní roli v pomoci blízkému na jeho cestě k uzdravení.

Pokud i vy sami máte pocit, že je toho na vás pomoc, můžete se i vy obrátit na terapeuta a sdílet s ním svoje pocity.