Jak žít v souladu se svými hodnotami?

14. května 2024

Máte někdy problém dosáhnout svého cíle? Možná je to proto, že nejednáte v souladu s tím, co je pro vás opravdu důležité. Zeptejte se sami sebe, proč chcete svého cíle dosáhnout a co vám to přináší. Zjistěte, jaké kroky můžete podniknout směrem k životu, který vám stojí za to žít.

Co je to ACT terapie?

ACT je terapie přijetí a odhodlání, která se vyslovuje jako [akt]. Slovo act totiž v angličtině znamená jednat či konat a to vystihuje aktivní přístup k životu a řešení svých problémů, což je podstatou tohoto přístupu.

ACT terapie, trénink nebo koučink se zaměřuje na nácvik důležitých schopností, které vedou ke zvýšení psychické pružnosti. Využívají se pro to zejména techniky vycházející z mindfulness, která se v češtině překládá jako všímavost, a pracuje s uvědoměním si prožitků v přítomném okamžiku. A dále využívá techniky zaměřené na hledání hodnot a podporu aktivního jednání, které by vás mohlo přiblížit k tomu, co je pro vás v životě důležité.

ACT je součástí 3. vlny kognitivně-behaviorální terapie. Snaží se sledovat to, jakým způsobem přemýšlíte, jak se vztahujete ke svým myšlenkám a jaký to má vliv na vaše prožívání a na váš život.

Cesta ke zvýšení psychické pružnosti

Cesta ke zvýšené psychické pružnosti vede přes 3 schopnosti:

  1. Uvědomění přítomného okamžiku – propojení s přítomným okamžikem, tedy schopnost být vědomě tady a teď.
  2. Schopnost otevřít se – přijmout vlastní prožitky takové jaké jsou, ať už jsou příjemné, nebo nepříjemné.
  3. Jednání založené na hodnotách– zahrnuje vyjasnění vašich hodnot, tedy vědět to, na čem vám v životě záleží, a odhodlané jednání, tedy schopnost podniknout aktivní kroky tím správným směrem.

Proč je jednání tak důležité?

Cesta jednání je v tréninku psychické odolnosti důležitá zejména proto, že zahrnuje zmiňované hodnoty, tedy uvědomění si toho, co je pro vás v životě důležité a co vás motivuje. Zároveň se pojí s odhodlaným jednáním, protože jedna věc je vědět, co je pro vás důležité, ale druhá je aktivně jednat nebo konat na základě toho, co je pro vás důležité.

Mnohdy víte, že chcete například žít zdravě nebo hubnout, ale ne vždy se to daří. Pokud se ale zamyslíte nad tím, proč jsou pro vás zdraví nebo štíhlejší postava důležité, může vás to více  motivovat k tomu, abyste jednali tak, jak si představujete nebo přejte. Zároveň vám to může pomoci lépe se vyrovnávat s překážkami v podobě nepříjemných myšlenek nebo prožitků.

Co jsou hodnoty?

Představte si je jako nejhlubší přání svého srdce ohledně toho, jak byste chtěli zacházet sami se sebou, s druhými lidmi a se světem okolo sebe. Hodnota je něco, co s vámi rezonuje v srdci a vychází spíše z emocí, nikoliv nutně z rozumu. Hodnoty si můžete představit jako kompas, který vám udává směr, drží vás na cestě a pomáhá vám, když se ztratíte. Hodnoty si svobodně volíte a nevycházejí z žádného vnějšího nátlaku.

Pokud máte v životě určitou hodnotu, od které se ovšem vzdalujete, a nejednáte tak, jak to rezonuje s vaším přesvědčením, mohou se u vás vyskytnout deprese, úzkosti, strachy a obavy a nebo pocit prázdnoty a toho, že vám život utíká mezi prsty.

Jaký je rozdíl mezi hodnotou a cílem?

Hodnotu si představte jako směr. Není to cíl, kterého byste měli dosáhnout, ale směr vašeho životního putování.

  • Hodnota – vyjadřuje, proč jsou vaše cíle pro vás důležité. Není jednorázově splnitelná, nedá se odškrtnout ze seznamu plánovaných aktivit. Dá se promítnout do různých činností, které vás mohou naplňovat.
  • Cíl – cíl je určitá zastávka na vaší cestě za tím, co je pro vás důležité. Je splnitelný a můžete si jej odškrtnout. Do určité míry vás může motivovat, ale pokud není napojen na hodnoty, jeho dosažení se může pojit s pocitem prázdnoty, a nikoliv s naplněním.

Jak začít jednat odhodlaně?

Odhodlané jednání je takové jednání, které je v souladu s vašimi hodnotami a s tím, co je pro vás ze srdce důležité. Cesta k odhodlanému jednání se skládá z malých dílčích krůčků. Zeptejte se sami sebe, jaký je ten nejmenší krok, který vás přiblíží k vaší hodnotě?

Představte si, že je vaší hodnotou žít zdravě. Co nejmenšího můžete pro tuto hodnotu udělat právě teď nebo třeba v příštích 24 hodinách? Nemusíte hned běžet do fitka a tam se hodinu potit, stačí, když si například při sedavém zaměstnání sednete rovně. Právě tyto malé krůčky vás mohou přiblížit k tomu, co je pro vás důležité, a i přesto, že se zdají bezvýznamné, váš život se může začít ubírat zcela jiným směrem, než když nebudete dělat vůbec nic.

Webinářem o motivaci pomocí hodnot vás provedou Bc. Lucie Zernerová, MSc, Ph.D., psycholožka, výzkumná pracovnice a lektorka se zaměřením na psychologii pracovního zdraví, prevenci stresu a syndromu vyhoření a Helena Vontorčíková, BA, psychologická poradkyně, supervizorka a lektorka se zaměřením na KBT metody pro úzkostné a depresivní poruchy.

Jaká další témata ve webináři zazní?

  • Jak vypadá pozitivní a negativní motivace?
  • Jaké výhody a nevýhody s sebou nese jednání na „autopilota“?
  • Co dělat, když cíle nedosahujete tak rychle, jak byste si přáli?
  • Co dělat, když vám chybí motivace?
  • Jak vám uvědomění hodnoty pomůže překonat to, že jste nedosáhli takového cíle, který jste si představovali?