Mateřství a kariéra: jde to skloubit dohromady?

27. června 2024

Kariéra a mateřství je téma, které se v poslední době často probírá. Ženy, matky jsou otevřenější k tomu, najít kompromis mezi mateřstvím a kariérou. Existuje mnoho způsobů, jak tyto dva „nároky“ skloubit. Jde například o flexibilní pracovní dobu, práci na částečný úvazek nebo práci na dálku z domova. Neobejdete se o všem bez pomoci okolí. Důležité je najít vyváženost, která může být u každé ženy jiná.

Pracující matka, která zároveň pečuje o dítě a domácnost. Sci-fi?

Aby žena dokázala skloubit mateřské a pracovní povinnosti, potřebuje mít určité zázemí. Nejde přitom jen o dostatečně vybavenou domácí kancelář. Jako zázemí můžete chápat například podporu ze strany manžela, která je nesmírně důležitá. Neméně důležitá je také podpora rodiny a pozitivní přístup zaměstnavatele. Podporu můžete najít také na individuální nebo skupinové terapii.

Pokud maminku podporují její blízcí i zaměstnavatel, může se cítit uvolněněji a lépe se vyrovná se všemi výzvami, které jí spojení těchto dvou rolí přináší.

Ženy, které se chystají být pracujícími matkami, by si měly uvědomit, že je každá žena jiná. Každá má své vlastní cíle a priority. Některá se chce více věnovat kariéře, pro druhou je důležitější být v maximální možné míře s dítětem. Neexistuje žádný jednoznačně správný nebo špatný způsob, jak zkombinovat práci a mateřství. Každá žena si musí najít vlastní cestu, která jí bude co nejlépe vyhovovat.

Pro ženy je stěžejní, aby:

 • se naučily vnímat své individuálně nastavené hranice,
 • uměly najít, co jim vyhovuje a nevyhovuje,
 • věděly, co chtějí a co nechtějí,
 • nedělaly nic jen proto, že to očekává okolí.

Neporovnávejte se s okolím

Pracující matka na sebe klade vysoké nároky. Je pečující maminkou a zároveň ženou, která přispívá do rodinného rozpočtu. Proto je důležité, aby v sobě podporovala zdravou sebedůvěru, nepodceňovala se a neporovnávala se s jinými matkami.

Příklad: „Helena zvládá na rodičovské dovolené chodit do práce na částečný úvazek a já mám na rodičovské problém zvládat syna – jsem neschopná“.

Je potřeba si uvědomit, že každý člověk má jiné schopnosti a vlastnosti a že je to naprosto v pořádku. Jakmile se ženy začnou srovnávat s jinými ženami, začne jim klesat sebedůvěra. Místo toho, aby se realizovaly podle sebe tak, aby jim způsob života vyhovoval, svoji energii investují do frustrace a pocitu méněcennosti. Pokud se takovému porovnávání vyhnete a rozhodnete se jít svojí vlastní cestou, mohou k vám jednoduše přicházet různé kreativní nápady jak svou situaci řešit.

Neobejdete se bez plánování, komunikace a flexibility

Pokud chcete úspěšně skloubit kariéru a mateřství, musíte se naučit komunikovat, plánovat a být flexibilní. Nebojte se svému okolí říct, co potřebujete. Snažte se být akční a kreativní. Tak můžete dosáhnout svého cíle. Pasivita totiž nikam nevede. 

 • Nebojte se svému okolí říct o pomoc, když ji potřebujete. Když okolí bude chtít, pomůže vám, když nebude moct, také vás pouze odmítne. Vše je o komunikaci. S odpovídající podporou a péčí můžete být skvělou matkou i úspěšnou profesionálkou.
 • Naučte se být flexibilní. Pokud vám pomáhá okolí, například pravidelně ve středu hlídá babička, může se stát, že i jí do hlídání „vlezou“ nečekané události a ona bude muset přeorganizovat program. Proto je důležité, abyste se na takové situace naučila pružně reagovat.
 • Věnujte se sebepéči a nezapomínejte na vlastní potřeby. Je důležité si najít čas na relaxaci, koníčky, na to, co máte ráda, na to, u čeho si odpočinete a vyčistíte hlavu. Každý rodič by si měl umět najít rovnováhu mezi prací a rodinou tak, aby se v tom cítil dobře. Důležité je, abyste se jako matka cítila komfortně. Od toho se pak odvíjí i rodinná pohoda. Jestliže budete v souladu sama se sebou, budete spokojená vy i dítě.
 • Uvědomte si své limity a možnosti. Pamatujte, že pečovat o dítě a do toho pracovat si žádá dostatek energie a času. Na pracující matku jsou to velké nároky.  Proto není chybou ani selháním, pokud si přiznáte, že potřebujete pomoc nebo odpočinek. Učte se na sebe nebýt přísná. Je naprosto v pořádku být unavený a toužit si jen tak lehnout a odpočinout si. Není důležité mít dokonalou vygruntovanou domácnost. Důležitá je pohoda a příjemná atmosféra, aby vám a rodině bylo dobře. Každý člověk má své limity a je důležité je u sebe respektovat.
 • Komunikujte s partnerem a kolegy. Komunikace je klíčová při kombinaci práce a péče o dítě. Například v zaměstnání vám může pomoci, pokud budete mluvit upřímně o tom, co potřebujete. Aby kolegové a zaměstnavatel věděli o vašich potřebách, je důležité si vyjasnit podmínky a nastavit hranice. Díky tomu vám mohou v práci lépe porozumět a nastavit potřebnou flexibilitu pracovního režimu.
 • Mluvte o svých potřebách a očekáváních s partnerem, aby vám mohl poskytnout podporu a pomoc. 
 • Buďte vnímavé k vlastním emocím. Být pracující matkou může být emocionálně náročné. Buďte vnímavé ke svým emocím a nebojte se o nich mluvit s blízkými. Pokud budete potlačovat své pocity, můžete se dostat do stavu vyhoření nebo deprese. Je důležité si udělat čas na relaxaci a péči o sebe.
 • Zkuste si najít čas na sebe a na partnerství.  Bylo by chybou zanedbávat sebe a partnerský vztah ve prospěch péče o dítě a práci. Je důležité najít si čas na sebe a na společné aktivity s partnerem, abyste udrželi pevný základ vašeho vztahu. Dopřejte si pravidelně chvíle odpočinku a relaxace, abyste se mohli dobře regenerovat.
 • Hledejte podporu ve svém okolí, ať už jde o rodinu, přátele nebo profesionály. Pokud budete cítit, že je toho na vás moc, můžete si domluvit sezení s terapeutem. Mít ve svém okolí komunitu lidí, kteří vám mohou pomoci, je důležité.

Pečování o malé dítě a zároveň chození do zaměstnání je náročné. Pokud se postaráte o své psychické zdraví (budete naslouchat svým potřebám a intuici, nebudete se porovnávat s druhými, budete dělat to, na co stačíte, přiznáte si, že na něco nemáte kapacitu, dovolíte si odpočívat), naučíte se organizovat věci a komunikovat s ostatními, můžete tuto situaci lépe zvládnout a užít si rodinný i pracovní život naplno.


Mohlo by vás zajímat

Rozdílné finanční styly ve vztahu aneb jak dosáhnout oboustranné spokojenosti

Rozdílné finanční styly ve vztahu aneb jak dosáhnout oboustranné spokojenosti

Přístup k penězům jako odraz vaší sebehodnoty

Přístup k penězům jako odraz vaší sebehodnoty

Jak s dětmi komunikovat o vzhledu těla?

Jak s dětmi komunikovat o vzhledu těla?