Recenze: Konec spoluzávislosti (Melody Beattie)

17. července 2023

Kniha zajímavá i pro ty, kteří si myslí, že spoluzávislostí netrpí.

Kniha Konec spoluzávislosti od americké autorky Melody Beattie je plná cenných zkušeností díky tomu, že si autorka sama prošla závislostí i spoluzávislostí. Je to kniha určená široké veřejnosti, ne odborná. Je vhodná pro ty, kdo mají zájem o problematiku závislostí a chtějí se dozvědět, co je to spoluzávislost a jak se spoluzávislí lidé chovají a myslí. Doporučuji ji zejména těm, kteří mají v okolí závislého člověka. I když se to na první pohled nemusí zdát, jeho závislost ovlivňuje i vás.

Je to svépomocná kniha, její několikátá edice, a tak k ní tak přistupujte. Je důležité si uvědomit, že se jedná pouze o zkušenosti a názory autorky, jak sama dodává na konci knihy. Nicméně, podle ohlasů pomohla mnoha lidem a může pomoci i vám. Pomůže vám porozumět spoluzávislosti a postupně s ní skoncovat. Myslím si, že kniha může být užitečná i pro lidi, kteří sami nejsou spoluzávislí. V knize se totiž popisuje širší skupina lidí s nedostatečnou sebedůvěrou a přehnanou péčí o druhé, do které se občas může zařadit každý z nás. I já jsem se v ní našla a zdá se mi, že vykazuji některé znaky spoluzávislosti ve svém chování. Kniha nabízí strategie a preventivní řešení těchto situací.

Některé pasáže v knize mohou být občas nudné nebo se zdát příliš jasné, alespoň podle mého názoru. Nicméně, uvědomila jsem si, že je dobré některé věci slyšet vícekrát, abychom si je uvědomili. Kniha se zaměřuje na témata jako učení se říkat "ne", zaměření na sebe sama a sebeláska. Ocenila bych, kdyby kniha zahrnovala i mužský pohled na spoluzávislost. Občas, alespoň v českém překladu, se mi zdálo, že je zaměřená převážně na ženské čtenářky. Vadilo mi také rozsáhlé používání slova "musíme", zejména v kapitole "Zamilujte se do sebe". "Musíme k sobě být dobrými. Musíme k sobě být soucitní a laskaví. Musíme se přestat nenávidět." Ale to je pouze můj osobní pocit při četbě, někomu se tento styl může líbit.

A v neposlední řadě, je třeba mít na paměti, že autorka pochází z USA a kniha je převážně určená americkým čtenářům. V knize se hodně hovoří o skupinách anonymních alkoholiků a dalších podskupinách, například Al-Anonu, který je určen pro lidi postižené alkoholismem druhých. Kniha přináší 12 kroků AA, které přisuzují významnou roli Bohu, což nemusí vyhovovat všem, zejména vzhledem k tomu, že Česká republika je známá svým ateistickým postojem. Nicméně, všechny tyto skupiny, které vycházejí z amerických 12 kroků, jsou dostupné i u nás (https://www.anonymnialkoholici.cz/).