Recenze: Mindfulness pro uspěchané (Jeffrey Brantley, Wendy Millstine)

21. července 2023

Autory této poměrně útlé a brožované knihy jsou profesor psychiatrie Jeffrey Brantley a spisovatelka Wendy Millstine. Kniha byla poprvé vydána již v roce 2005 a v roce 2023 vychází její nová revize, mimo jiné také v reakci na pandemii covid-19. 

Jeffrey Brantley v úvodu knihy zmiňuje, že péče o duševní zdraví získává, zvláště v posledních letech, na důležitosti. Zmiňuje, že není nikdy pozdě začít pracovat se sebou na vědomé úrovni, k čemuž je podle něho přístup nazvaný mindfulness naprosto ideální. Autoři knihy slibují, že se čtenář pomocí praktických cvičení dozví, jak být vědomější a plně prožívat přítomný okamžik, naučí se najít klid a zpomalení, ale také se sám v sobě lépe orientovat.

Kniha je rozdělena na 4 části. Nejprve autoři vysvětlují základní principy mindfulness přístupu a předkládají návod k tomu, jak jednotlivá cvičení vykonávat a co lze očekávat, že se bude dít po těchto cvičeních. Následně je kniha rozdělena na tři tematické celky a jím odpovídající mentální cvičení. Jedná se konktrétně o části „zpomalení a uvolnění“, „propojení s ostatními a světem okolo“ a „oceňte, kdo jste a co máte“. Jednotlivé části tak naplňují pilíře mindfulness přístupu, který se zdaleka nezaměřuje jenom na dechová cvičení, ale vede člověka například k zamyšlením nad vděčností, radostí, laskavostí nebo oceňováním, a to nejen ve vztahu ke druhému, ale především ve vztahu k sobě samému. Čtenář tak v knize najde 99 různých cvičení, která ho vedou k vědomým zamyšlením.

Ze svého osobního pohledu mohu říct, že kniha naplňuje to, co bylo jejím záměrem, tedy, že čtenáře vede k uvědomění si sebe sama a svého prožívání. Kniha je napsaná velmi čtivým a srozumitelným jazykem a lze v ní velmi snadno orientovat. Jednotlivá cvičení jsou na samostatných stránkách, jsou popsána velmi jednoduše a jsou dobře pochopitelná. Podle mého názoru se jedná o velmi povedenou publikaci, která obsahuje mnoho zajímavých otázek a podnětů k zamyšlení. Výhodou je, že se k jednotlivým cvičením lze vracet opakovaně, čtenář tak může mít z této publikace dlouhodobý užitek. Koneckonců již sami autoři nás tak trochu nabádají k pravidelnému navracení se k této knize ideálně každý den ráno po dobu pěti minut. Což je podle mě adekvátní množství času, které si i ti nejuspěchanější z nás mohou po ránu dovolit. Líbí se mi, že kniha vede čtenáře k tomu, aby se zamýšlel sám nad sebou a pomáhá mu se v sobě lépe zorientovat. Pakliže bych knize měla něco vytknout, je to brožované provedení. Mě osobně by více vyhovovala pevná vazba, protože takto se mi kniha neustále zavírá a opakovaným používáním velice trpí.


Bc. et Bc. Michaela Teclová
Všechny články

Mohla by vás zajímat

Recenze: Příběhy z pohovky (Philippa Perry)

Recenze: Příběhy z pohovky (Philippa Perry)

Recenze: Ne je moje superschopnost: Jak vylepšit svůj život jedním slovíčkem (Annette Lies)

Recenze: Ne je moje superschopnost: Jak vylepšit svůj život jedním slovíčkem (Annette Lies)

Recenze: Co se ti stalo? (Bruce Perry, Oprah Winfrey)

Recenze: Co se ti stalo? (Bruce Perry, Oprah Winfrey)