Recenze: 150 terapeutických her pro dospívající (Kewin Gruzewski)

10. července 2023

Kewin Gruzewski předkládá knihu plnou konkrétních terapeutických technik a herního materiálu pro práci s dospívajícími. Název publikace je dle mého názoru všeříkající i vzhledem ke skutečnosti, že se jedná primárně o sbírku konkrétních terapeutických technik, které se dají při práci s adolescenty využít jak v profesionální rovině, tak k rozšíření osobního žargónu dovedností, jak rozvíjet komunikační a emoční kompetence u vlastních ratolestí. Kewin Gruzewski vytvořil kapesní verzi technik, které nasbíral během své dvacetileté praxe s různými typy dospívajících dětí a poskytuje tak čtenáři mnoho inspirace pro herní repertoár a komunikaci s adolescenty.

Kniha je členěná do deseti základních tematických kapitol, které se dotýkají jednotlivých nosných a aktuálních adolescentních témat jako je například zvládání zlosti, úzkost, sebeúcta, komunikační dovednosti a další. Každé téma Gruzewski v úvodu krátce popisuje a následně přináší seznamy a popis konkrétních technik včetně praktických informací jako jsou pomůcky, nutný čas vyhrazený na aktivitu a vhodný počet zúčastněných osob. Každá aktivita je rovněž důkladně představena v rámci způsobu vedení, způsobu kladení doplňujících otázek a odborných rad vycházejících z praktických mnohaletých zkušeností. Kniha je velmi dobře strukturovaná a poskytuje čtenáři skvělou možnost orientace v textu. 

 

Publikace je psaná spíše osobitým a velmi praktickým jazykem, kterému porozumí i širší spektrum čtenářů. Nejedná se o dlouhé popisy termínů a fenoménů ale spíše sborník technik. Osobně bych ocenila přesnější definici toho, komu je kniha věnována. Autor sám zdůrazňuje její využitelnost jak pro odborníky, tak pro laickou veřejnost. Pokud by byla kniha určená odborníkům, oceňuji její praktičnost a nezavalení odbornou specifikací využitých témat, které jsou již profesionálům známy. Pokud je však kniha určená i širší veřejnosti, ocenila bych důkladnější vysvětlení jednotlivých témat a případných omezení, které z práce s udávanými technikami pro laiky vychází. Přeci jen se jedná o terapeutické techniky a neznalost limitů a rizik jejich použití může v tak vulnerabilním věku jako je adolescence způsobit větší újmu než užitek. 

 

Věřím, že kniha může být nosným pomocníkem pro odborníky pracující primárně v terapeutických, psychologických, sociálních či pedagogických praxích ale i pro jednotlivce se zájmem o větší porozumění adolescentům, za předpokladu širší znalosti problematiky uváděných témat či zvážení rizik a přítomnosti respektu k daným technikám a práci s nimi.