V práci v pohodě? Jak IT firmy pečují o duševní zdraví zaměstnanců?

08. listopadu 2021

Věděli jste, že téměř polovina zaměstnanců ztratí až 2 hodiny denně kvůli stresu? Psychická pohoda je jedním z nejdůležitějších faktorů pro kvalitní pracovní výkon. Náš pracovní život se zároveň promítá do toho osobního a naopak.

V zahraničí už mezi standardní benefity patří péče o duševní zdraví zaměstnanců v různých podobách - příspěvek na psychoterapii, semináře či workshopy, koučink... A tento trend letos přichází také do českých firem a tahounem je v této oblasti IT segment. Rozhodli jsme se proto zmapovat, jak firmy pečují o duševní zdraví zaměstnanců a také, jak na naše pracovní nasazení dopadla pandemie a které problémy v souvislosti s prací nejčastěji řešíme. Jak to dopadlo? 

Celkové výsledky si můžete prohlédnout zde, v tomto článku se zaměříme specificky na IT obor. 

V IT je péče u duševní zdraví běžnější než jinde

Průzkum ukázal, že v IT segmentu je péče o duševní zdraví zaměstnanců běžnější než v jiných oborech. Zatímco u ostatních oborů pouze 10 % zaměstnanců uvedlo, že jejich firma pečuje o jejich duševní zdraví, v IT to bylo 27 %.

Lidé pracující v IT segmentu také častěji uvádějí, že o své duševní zdraví sami pečují - 72, 5 % oproti 55 % z jiných oborů. U žen je to přes 77 %, u mužů 60 %.

"Ve své terapeutické praxi se skutečně setkávám s lidmi z IT oboru velmi často. Je to právě IT sektor, které "nasedá" na trendy jako jeden z prvních a mnohdy je dokonce určuje. A péče o duševní zdraví je trend, který je v poslední době velmi zřetelný. Přibývá také lidí, kteří berou terapii jako prevenci a způsob sebepéče, ne až jako poslední záchranu, když už se řítí do propasti," říká psychoterapeut a zakladatel portálu Terapie.cz Pavel Pařízek. "Jde to vidět i u firem, právě IT firmy u nás poptávají terapii jako zaměstnanecký benefit zdaleka nejčastěji," dodává.

Právě to může být jeden z faktorů, proč nejsou dopady pandemické situace na psychiku u lidí v IT segmentu tak výrazné jako v jiných oborech. Zatímco téměř 70 % zaměstnanců uvádí zhoršení psychické pohody v práci kvůli pandemii Covid-19, v IT segmentu je to cca 60 %. V IT sektoru se narozdíl od jiných oborů častěji objevovalo naopak zlepšení výkonnosti, a to u téměř 8 % respondentů "velké" a u 16, 85 % "mírné". Pozitivní dopad pandemie je v IT segmentu častěji zmiňovaný i u ostatních odpovědí.

Jak hodnotíte vliv pandemie covid-19 na vaši:

Negativní viv pandemie IT vs. ostatní

Pozitivní vliv pandemie IT vs. ostatní

"Svou roli v tomto může sehrávat fakt, že pandemie na IT sektor dopadla oproti jiným oborům velmi málo, často naopak pozitivně ve smyslu vyšší poptávky. Lidi v IT se tak nemuseli brát o svou práci, byli také zvyklí např. pracovat z domu, což pro ostatní byla často novinka, která se na jejich psychice více či méně projevila," komentuje rozdíly ve výsledcích Pavel Pařízek. 

Co má na pracovní výkon největší vliv?

Největší dopad má podle celkových výsledků průzkumu stres - 73 % zaměstnanců uvedlo, že má velmi velký, velký nebo střední vliv na jejich výkon. Další v pořadí bylo vyhoření (50 %), úzkosti (45 %) a osobní problémy (43 %).

V IT segmentu odpovědi v podstatě kopírují celkové výsledky, výjimkou je větší vliv osobních problémů, který u IT segmentu uvádí 49, 44 % respondentů.

O něco odolnější jsou naopak lidé působící v IT sektoru vůči vlivu stresu - velmi velký, velký nebo střední vliv na jejich výkon uvádí 60, 7 % z nich.

Zároveň ho však zažívají méně často - 18 % denně, 25, 8 % jednou nebo několikrát týdně, 31, 46 % jednou nebo několikrát měsíčně.

Jaký vliv mají uvedené problémy na váš pracovní výkon?

IT vs. ostatní

Téměř polovina lidí z IT oboru v průzkumu uvedla, že už někdy vyhořela, 16 % dokonce několikrát. 

S vyhořením se ve své praxi skutečně setkávám čím dál častěji, u klientů z IT sektoru je to obdobné jako v jiných oborech. Příčinou obvykle bývá přemotivovanost,” říká psychoterapeut a zakladatel portálu Terapie.cz Pavel Pařízek.  

Duševní zdraví a osobní rozvoj hrají důležitou roli při výběru práce

Většina firem se na situaci snaží reagovat a během pandemie zavedla řadu změn, které mají na duševní zdraví zaměstnanců dopad. Mezi nejčastěji zmiňované změny v této oblasti patří např. vzdělávání v oblasti duševního zdraví a well-beingu, terapie pro zaměstnance, krizová linka či podpora online setkávání.

IT firmy jsou v této oblasti trend-setterem a péče u duševní zdraví je v tomto oboru běžnější než v jiných.

Pečuje firma, ve které pracujete, o duševní zdraví zaměstnaců?

(IT vs. ostatní)

V IT firmách častěji proběhly v souvislosti s Covidem změny v oblasti work-life balance. Právě work-life balance je přitom oblast, kterou zaměstnanci v IT sektoru vnímají oproti ostatním oborům častěji jako problém (9, 73 % vs. 3, 99 %).

Ve srovnání s jinými obory je v IT sektoru daleko běžnějším benefitem koučink, zároveň ale vysoké procento zaměstnanců uvedlo, že jej nevyužívá, i když jej firma nabízí (20, 2 %).Výrazně vyšší je v IT firmách zájem také o podporu osobního rozvoje ze strany firmy - 48, 3 % respondentů uvádí, že tento benefit firma nabízí a oni jej využívají, dalších 29, 2 % uvádí, že by o něj měli zájem, ale firma jej nenabízí.

S tím koresponduje také fakt, že v IT sektoru se o tento typ benefitů zajímá výrazněji více lidí už během náboru. U většího počtu lidí byly tyto benefity také významným faktorem při rozhodování o nástupu do stávající firmy.

Mezi zaměstnanci IT firem je vyšší zájem o zaměstnanecký benefit v podobě různých forem psychoterapie přirozený. To je dáno především tím, že pracovníci v IT jsou pod vysokým psychickým tlakem. I když to tak na první pohled nevypadá, programování je velmi psychicky náročné a odpracovat skutečných 8 hodin v kuse je opravdu velký výkon. Právě proto lidem v IT přijde přirozené využít terapii k uvolnění hlavy. Z našich zkušeností víme, že to „ajťáci a ajťačky“ berou jako přirozenou součást relaxace stejně tak jako běhání, jógu nebo posilování,“ říká Jan Schönbauer z Czechitas.

Jaký je zájem o následující benefity během náboru?

(otázka pro HR a management)

Podpora osobního rozvoje

Péče o duševní zdraví

Jakou roli hrály následující benefity během náboru do vaší aktuální práce?

(otázka pro zaměstnance)

Osobní rozvoj

Péče o duševní zdraví

O benefity v oblasti duševního zdraví je přitom mezi zaměstnanci vysoký zájem bez ohledu na obor. Terapie se dokonce zařadila na druhé místo v seznamu benefitů, které firma dotazovaným nenabízí, ale měli by o ně zájem (62,5 %). Před tímto benefitem skončilo jen pěkné prostředí a relax zóny (64,5 %). Dále pak edukativní obsah v oblasti duševního zdraví (54,5 %) a podpora osobního rozvoje (55 %).

Největší zájem o psychologa či terapeuta jako firemní benefit byl přitom ve skupině respondentů do 25 let - z nich přes 71 % uvedlo, že by tento benefit uvítali, ale firma jej nenabízí. 

Téměř 40 % dotazovaných uvedlo, že by psychologa nebo terapeuta určitě využili, pokud by to jejich firma nabídla jako benefit. Dalších 32 % by o tom uvažovalo, u 12 % by panovaly obavy, že se o jejich terapii dozví kolegové nebo nadřízený. “Tyto obavy však nemusí lidé mít - psychoterapeuti dodržují striktní mlčenlivost a i v případě, že je terapie úplně nebo částečně hrazená zaměstnavatelem, nikdo z firmy se nedozví, který zaměstnanec ji využívá. Firma dostane vždy jen anonymizované výkazy a zpětnou vazbu. Pokud se člověk sám nerozhodne o svou zkušenost s terapií podělit, nikdo se nic nedozví,” říká Pařízek. 

Záleží vám na duševním zdraví vašich lidí? Dopřejte svému týmu špičkovou péči díky programu Terapie.cz pro firmy.