Co je to obsedantně kompulzivní porucha a jak s ní naložit?

18. března 2024

Obsedantně kompulzivní porucha je druh úzkostné poruchy. Může se projevovat různými vtíravými myšlenkami, obavami a představami, které se snažíte zaplašit určitým chováním. Jenže se kvůli tomu ocitáte v začarovaném kruhu. Jak z něho ven?

Obsedantně kompulzivní porucha známá pod zkratkou OCD

 • Obsedantně kompulzivní porucha se někdy označuje zkratkou OCD, která odkazuje k anglickému výrazu Obsessive-compulsive disorder. Projevuje se obsesemi a kompulzemi.
 • Co je to obsese? Obsese může mít podobu vtíravých a opakujících se myšlenek, obav, představ, pochybností a obrazů.
 • Co je to kompulze? Jde o soubor nutkavého chování, které má „neutralizovat“ obsese. Jedná se například o nadměrné kontrolování, mytí, uklízení, přerovnávání, dodržování symetrie, hromadění, ale také způsob myšlení, který vás má dovést k úlevě.

Kompulze se dělí do dvou skupin:

 1. Nápravné – jde třeba o mytí, uklízení nebo odříkávání „zaříkávadel“.
 2. Ujišťující – člověk, který má OCD se od okolí dožaduje ujišťování. Mezi ujišťující kompulze patří také kontrolování.

Co stojí za vznikem obsedantně kompulzivní poruchy osobnosti?

Podle historických pramenů se obsedantně kompulzivní porucha v životech lidí objevovala již v 6. století. Medicína se jí ale začala seriózně zabývat až v 17. století. Protože z počátku nebyly jasné příčiny vzniku, nebyly ani efektivní metody, jak s OCD pracovat nebo se jí zbavit. Je pravda, že ani v současné době se o této poruše neví všechno, ale odborníci jí lépe rozumí, a tak dokážou obsedantně kompulzivní poruchu úspěšněji léčit.

Na vznik OCD má vliv hned několik faktorů. Může jít o:

 • neurobiologické dysfunkce mozku,
 • nerovnováhu v produkci hormonů serotoninu a dopaminu,
 • přebírání vzorců a způsobu chování od nejbližších (například rodičů),
 • naučené chování vytvořené zejména v situacích, ve kterých selhávaly “zdravé” strategie.

Obsedantně kompulzivní porucha se usadí tam, kde cítí vaši zranitelnost. Může mít podobu:

 • Strachu o majetek – stále kontrolujete, zda jste zamkli, zastavili vodu, vypnuli sporák atd.
 • Strachu o své zdraví nebo zdraví dětí – tato obava může být tak silná, že se například rodič vyhýbá fyzickému kontaktu s dítětem jen proto, aby mu neublížil. A to i přesto, že jej miluje.

Podle současných průzkumů je OCD 2. nejčastější psychické onemocnění. Zhruba 3 až 4 % osob obtěžuje natolik, že vyhledají pomoc u psychiatra. Mnohem větší procento si ale o pomoc nepožádá, přestože mají jasné příznaky obsedantně kompulzivní poruchy.

V odborných pramenech byste se dočetli, že až 90 % společnosti se ve svém životě dostane do situace, kde ji sužují nutkavé myšlenky nebo představy. K neutralizaci pak používá různé kompulze, které ale většinou spontánně vymizí. Počátky OCD se dají vysledovat už v dětském věku.

Příznaky OCD a kdy je začít řešit?

Každého člověka občas přepadnou myšlenky typu:

 • Zavřel/a jsem okno?
 • Umyl/a jsem si dostatečně ruce?
 • Co by se stalo, kdybych skočil/a pod metro?
 • Co kdybych někomu ublížil/a?

I myšlenky s agresivním obsahem vás čas od času mohou napadnout. Ať už mají vaše myšlenky, fantazie, pochybnosti atd. jakýkoliv obsah, jsou samy o sobě neškodné. Pokud jim ale začnete přikládat význam a zabývat se jimi stále častěji, zpozorněte.

Jak poznám, že se u mě jedná o OCD?

Jako u většiny obtíží poznáte hranici podle toho, do jaké míry vás to samotné obtěžuje a zasahuje vám to do běžného fungování.

Představte si: Odcházíte z bytu, zamknete dveře a na schodech vás přepadne pochybnost: zhasl/a jsem? Máte několik možností, jak se zachovat:

 1. Můžete si říct, že jste nejspíš zhasli a protože zhasínáte automaticky, už to nevnímáte. Pokračujete ve vaší cestě. 
 2. Můžete se vrátit, světlo zkontrolovat a v klidu odejít. 
 3. Můžete se ale také vrátit, zkontrolovat světlo, v klidu odejít a na schodech vás přepadne pochybnost, jestli jste to zkontroloval/a důkladně. Tuto obavu se vám nepodaří opustit, vyvolává ve vás silnou úzkost, kterou musíte zmírnit tím, že se půjdete znovu přesvědčit. I když často racionálně víte, že jste zhasl/a, úzkost je tak silná, že se jí potřebujete zbavit kompulzí, v tomto případě kontrolou. Tyto kontroly a ujišťování se mohou opakovat i několikrát za sebou.

Pokud se poznáváte ve třetím způsobu řešení situace, pravděpodobně už jsou pro vás myšlenky omezující a brání vám v běžném fungování. Vtíravé myšlenky jsou hlavním příznakem OCD, a proto je na čase vyhledat pomoc odborníka.

Jak funguje OCD?

Život s obsedantně kompulzivní poruchou vás výrazně omezuje. OCD funguje na podobném principu jako podmíněné chování psů I. P. Pavlova (když Pavlov psům rozsvítil světlo, psi začali slinit, protože věděli, že dostanou mňamku). V čem je OCD podobné Pavlovovu experimentu? Vysvětlím vám to na příkladu.

Mladý muž se v autobuse chytí tyče na stejném místě, kterého se před ním držel cestující s kašlem. Mladého muže napadne, že by mohl dostat také kašel. Celou cestu do práce si dává pozor, aby se „kontaminovanou“ rukou nikde nedotkl. Po příchodu do práce jde ihned na WC, kde se umyje. Dostaví se úleva. Tím však posiluje myšlenku, že pokud se chytí v MHD tyče, dostane kašel. A tak se zvyšuje pravděpodobnost, že ho stejná myšlenka napadne při další jízdě MHD.

Protože už si vyzkoušel, že mytí přinese úlevu, tuto strategii zopakuje, čímž opět posílí obavu z nákazy kašlem v MHD. A protože se obava (obsese) tímto způsobem (vykonáváním kompulzí) stává reálnější hrozbou, běžné umytí rukou brzy přestane stačit a čas věnovaný umývání se prodlužuje.

Jakmile se člověk dostane do tohoto bludného kruhu, je velice obtížné z něj vystoupit. Obsese mají naopak tendenci rozšiřovat se i do dalších sfér vašeho života. Proto je důležité zastavit obsese včas.

Jak pracovat s OCD?

Mnoho lidí zajímá, jestli se dá OCD vyléčit a jak. Rozhodně existují způsoby, jak si od těchto obtíží ulevit. Můžete se vydat za psychoterapeutem, který se tématem zabývá. Vysvětlí vám, jak s ním pracuje a bude vaším průvodcem na cestě k uzdravení.

Navštívit můžete i psychiatra, který navrhne správné léky na OCD. V závažnějších případech se dokonce léčba bez psychofarmak neobejde.

Život s OCD vám pomohou zlepšit mobilní aplikace, které vám pomáhají, abyste neprováděli kompulzi. Sice je to náročné, ale na druhou stranu zjistíte, že se vaše obavy nenaplní, pokud kompulzi nevykonáte. Tím se zeslabují účinky kompulzivního jednání a časem třeba úplně vymizí.

Mezi oblíbené mobilní aplikace patří například:

 • My OCD Fighter,
 • OCD Help,
 • Limoterapie – mobilní hra.

Kromě toho existují i další moderní metody, které vám mohou pomoci nad OCD zvítězit. Jde například o EEG Biofeedback (trénink nervové soustavy) nebo programy virtuální reality.

V jakých dalších zdrojích můžete hledat oporu a podporu? Vyzkoušejte například:

 • Kniha – Obsedantně kompulzivní porucha, Praško a kol., rok vydání 2023.
 • Kniha – Brouci v hlavě – Jak se zbavit vtíravých myšlenek, Sally Winston, Martin N. Seif, rok vydání 2020.
 • Podcasty Český rozhlas – Balanc, Diagnoza F, Mozaika, Houpačky.
 • Facebookové skupiny – OCD Česko, Obsedantně kompulzivní porucha.
 • Instagramové profily – ocd_selfhelp, OCD Excellence

Výraznější projevy OCD netrápí jen samotné jedince, ale také jejich okolí. Zejména, pokud po nich jedinec neustále vyžaduje ujišťování. I oni si zaslouží odbornou péči třeba v rovině poradenské, kde se dozví, jak k blízkému trpícímu OCD přistupovat, ale také, jak pečovat o sebe.

Sama s klienty, které sužuje obsedantně kompulzivní porucha, pracuji a vím, že nejlepším způsobem, jak se jí zbavit, je nalezení jejího zdroje. S tímto zdrojem pak na terapii pracujeme. Obvykle se jedná o existenciální téma. Společně s klientem pátráme po jeho životním nastavení, hledáme v jeho životě zdroje bezpečí, posilujeme sebedůvěru, zjišťujeme kde a nad čím mu v životě chybí kontrola a jak si ji zajistit efektivnějším a funkčnějším způsobem.