Jak řešit konflikty ve vztahu?

22. února 2024

Konflikty ve vztahu jsou přirozené. Vždyť jde o společenství, kde je více než jedna osoba. Proto se může stát , že se ne vždy a na všem shodnete. Přestože konflikty mohou vést k nepohodě ve vztahu, můžete se z nich i poučit. V čem jsou přínosné a jak je efektivně řešit?

Konflikty a hádky nemusí být známkou špatného vztahu

Konflikty jsou nedílnou součástí jakéhokoliv vztahu. Proč se objevují? Zejména proto, že vychází z odlišných názorů, představ, přesvědčení nebo potřeb těch, kteří vztah tvoří. Ne nadarmo se říká, že co člověk, to názor.

Je fakt, že v partnerském vztahu mohou hádky způsobovat nepohodu. Konflikty, které neřešíte, se mohou proměnit v dlouhodobý zdroj stresu. Také na konflikty a hádky nahlížíte jako na něco negativního, co vám kazí vztah? V tom případě byste měli vědět, že hádky a konflikty samy o sobě nemusí být nutně špatné. Naopak vám mohou ukázat cestu k poznání druhého člověka.

Můžete díky nim zjistit:

 • co druhému vadí,
 • jaké hodnoty vyznává váš protějšek,
 • na čem mu/Jí záleží,
 • co potřebuje,
 • co překračuje jeho/její hranice?

Konflikty navíc mohou být i seberozvojové. Můžete si díky nim uvědomit:

 • co vám vyhovuje,
 • v čem dokážete ustoupit,
 • kdy vyjednávat,
 • kde si vůči druhým musíte nastavit a vymezit jasné hranice?

Věděli jste, že i s “malými” trably můžete chodit na párovou terapii? Když je začnete řešit včas, předejdete tomu, aby přerostly do nepříjemných problémů.

Typy konfliktů: řešitelné a „patové“

Slyšeli jste už pojem interpersonální konflikty? Slůvko interpersonální odkazuje ke komunikaci a vztahům mezi jednotlivci. Interpersonální konflikty vznikají tam, kde je více osob. Může jít tedy nejen o konflikty ve vztahu, ale také na pracovišti, v rodině, ve škole atd.

Obecně se dají dělit podle intenzity a podle obsahu, tedy podle toho, co je podstata konfliktu (například hodnoty, zájmy, informace atd.). Já sama při „rozdělování“ konfliktů vycházím z poznatků profesora psychologie J. M. Gottmana a ze svých zkušeností, které jsem nasbírala při vedení párových terapií. Konflikty dělím na „řešitelné“ a tzv. „patové“.

Co je to patový konflikt?

Za „patový“ konflikt v mezilidských vztazích považuji takový, který v danou chvíli a za daných podmínek nemá objektivní řešení. Představte si například pár, který otevře otázku založení rodiny. Jeden z partnerů si přeje jedno dítě, druhý nechce žádné. V takové chvíli neexistuje žádný viditelný kompromis. Nejenže není možné dítě „rozpůlit“, v danou chvíli jde o aktuální životní postoj, hodnotu nebo cíl.

„Patový“ konflikt, ale může být cokoliv, třeba:

 • vztahy ke členům širší rodiny,
 • plánování dovolené,
 • nastavování pravidel v péči o domácnost atd.

“Patové” konflikty se zdají být na první pohled neřešitelné, ale i s nimi vám může pomoci párový terapeut.

Co všechno má vliv na konflikt ve vztahu?

Kromě obsahu, typu nebo intenzity se na povaze konfliktu projevuje třeba typ osobnosti. Konflikt bude jiný u cholerika, sangvinika, flegmatika nebo melancholika. Dále má významný vliv také psychické rozpoložení. Jinak se konflikt řeší, když se cítíte vyčerpaní, nemocní nebo dlouhodobě nespokojení. Na povaze konfliktu se podepisuje také to, jestli jste správně, nebo nesprávně pochopili celou situaci, případně, zda rozumíte všem informacím.

Přes všechny odlišnosti a vlivy, které v případě řešení konfliktů hrají důležitou roli, nabízím několik tipů nebo doporučení, jak se pokusit už vzniklý konflikt zmírnit, zastavit či v nejlepším případě se jej pokusit vyřešit.

Jak vidím řešení „patového“ konfliktu já?

I když „patový“ konflikt nemá v danou chvíli žádné viditelné řešení, neznamená to, že se mu ve vztahu nebudete věnovat. Je důležité, abyste:

 • jej pojmenovali,
 • vědomě si ho odložili,
 • opakovaně a plánovaně se k němu vraceli,
 • pozorovali, zda se nějak vyvíjí,
 • zjišťovali, zda už je možné situaci aktivně řešit.

Příklad: Vzpomeňte si na konflikt, kolem zakládání rodiny, který jsem popsala výše. Jeden z partnerů chce děti, druhý ne. I když je toto „patový“ konflikt, postupem času může dojít ke změně postoje jednoho z partnerů, a tím k souladu v názoru na rodinu.

Co znamená hádka ve vztahu a jak postupovat při jejím řešení?

Hádku ve vztahu můžete chápat jako konflikt, který vychází z:

Jak ustát hádku ve vztahu? Pokuste se ji vyřešit třeba následujícími třemi kroky:

 1. Uvědomění konfliktu – zaměřte pozornost na to, co se děje tady a teď (např. teď se hádáme, v této situaci se necítím příjemně, k čemu má hádka vést?).
 2. Zastavení konfliktu – popište to, co se děje (např. nechci se hádat, jsem naštvaný/naštvaná, chtěl/a jsem s tebou sdílet svůj nepříjemný zážitek atd.).
 3. Uzavření konfliktu – přijďte s adekvátní omluvou (např. promiň, že jsem křičel/a…, měl/a jsem špatný den…, nechtěl/a jsem se hádat). Nezapomeňte k omluvě připojit i některý rituál, třeba pohlazení nebo objetí. Ukončení konfliktu by měl provázet kompromis, uzavření, smír nebo dohoda, že se k situaci už nebudete dále vracet.

S řešením hádky se pojí také respektováním odlišných potřeb partnerů pro zpracování konfliktu. Každý na to potřebuje svůj čas a každý ke zpracování konfliktu přistupuje jinak. Zatímco jeden o něm potřebuje nějakou dobu nemluvit, druhý potřebuje konflikt pomyslně uzavřít. Zkuste se dohodnout, že situaci znovu proberete, ale s odstupem několika dnů nebo hodin.

Řešení dlouhodobého konfliktu

Ve vztazích se mohou objevit konflikty, které pramení z:

 • dlouhodobého problému,
 • neshod v určitých oblastech vztahu,
 • vizí a potřeb jednotlivců atd.

I tyto konflikty zvládnete vyřešit. Inspirací může být následující postup:

 1. Pojmenujte konflikt – pokud je to možné, řekněte si, co konkrétně chcete řešit a co by mělo být výstupem vašeho „jednání“. Může jít třeba o výběr destinace dovolené, vymezení hranic širším členům rodiny, výchovné postoje a přístupy atd.
 2. Naplánujte řešení konfliktu – kdy, kde a za jakých podmínek bude probíhat rozhovor nad tématem, které vás trápí? Já doporučuji, abyste se snažili vytvořit příjemnou, a pokud možno uvolněnou atmosféru. Nachystejte si třeba občerstvení, vypněte telefony, zajistěte si hlídání pro děti apod.
 3. Promyslete si přípravu na řešení konfliktu:
  1. Promyslete si vlastní postřehy, nápady a myšlenky. Klidně si to všechno sepište na papír.
  2. Dohodněte se na způsobu rozhovoru. Mějte připravené konkrétní otázky a naplánujte si průběh. Co dobře funguje? Třeba dohoda, že 10 minut mluví jeden a druhý má 10 minut na reakci. Následuje rozhovor, který by měl vést ke konkrétnímu řešení. Na každé téma si můžete vyčlenit takovéto „desetiminutovky“. Nezapomeňte si také stanovit pravidla, například: nebudete se přerušovat, nebudete si skákat do řeči, nebudete přetahovat stanovený čas.
  3. Na rozhovor se nalaďte. Pro teď odsuňte veškeré jiné starosti, povinnosti a myšlenky jinam. Soustřeďte se jen na probírané téma.
 4. K rozhovoru přistupujte konstruktivně a s respektem – dodržujte rozhovor tak, jak jste si ho naplánovali. Snažte se držet tzv. „já komunikace“. To znamená, že sdělujete náhledy a postoje ze svého pohledu. Neosočujete druhou stranu, vyhýbáte se výčitkám. Posláním rozhovoru je hledání kompromisu a vzájemně přijatelného řešení. Smyslem není druhého „přeargumentovat“ a vyhrát nad ním, ale dohodnout se na tom, co je možné dál rozvíjet.

Některá nedorozumění se vyřeší sama

Ne každé nedorozumění, neshodu nebo problém musíte za každou cenu řešit. Některé problémy se přirozeně „vyřeší“ samy tím, že s nimi aktivně pracujete. Některé páry si mohou najít vlastní specifický způsob zpracování konfliktu, ke kterému se už nemají potřebu vracet – například si muž po konfliktu pustí fotbal, žena si zajde na nákupy a poté jejich život plyne dál bez nutnosti se k nepříjemné situaci vracet. Důležité je, aby oběma partnerům daný způsob řešení konfliktů vyhovoval

Pokud se však konflikty ve vztahu stávají silným zdrojem stresu a vy nedokážete dojít ke konstruktivnímu řešení, je možné s pomocí terapeuta hledat nové cesty práce s krizovými situacemi tak, aby se staly novým impulzem k podpoře a rozvoji vzájemného vztahu. 


Mohlo by vás zajímat

Rozdílné finanční styly ve vztahu aneb jak dosáhnout oboustranné spokojenosti

Rozdílné finanční styly ve vztahu aneb jak dosáhnout oboustranné spokojenosti

Přístup k penězům jako odraz vaší sebehodnoty

Přístup k penězům jako odraz vaší sebehodnoty

Jak s dětmi komunikovat o vzhledu těla?

Jak s dětmi komunikovat o vzhledu těla?