Přístup k penězům jako odraz vaší sebehodnoty

06. července 2024

V dnešní době a v našich zeměpisných šířkách se může zdát, že peníze prostupují všemi aspekty našeho života. Někdy to dokonce vypadá, jako by v životě lidí hrály peníze hlavní roli. Jako logická se jeví myšlenka, že čím více peněz člověk má, tím by mohl být spokojenější a sebevědomější. Zdá se, že peníze mohou zvyšovat lidskou sebehodnotu. Jenže na vnímání vlastní sebehodnoty nemají zdaleka vliv jen peníze a jejich množství. Pokud máte nízké sebevědomí a nedostatek sebedůvěry, pravděpodobně vám v tom nepomůže ani pohádkové bohatství. Můžete zapátrat, kde nedůvěra v sebe sama pramení, anebo rovnou zapracovat na jejím posílení. Nedostatek sebevědomí a sebehodnoty může mít mnoho projevů a příčin, které ovlivňují vaše chování a rozhodování.

Nedostatek sebedůvěry vám možná brání požádat o adekvátní finanční ohodnocení

Na terapeutických sezeních čas od času řeším situace, kdy klientovi nedostatek sebedůvěry brání v tom, aby si požádal o zasloužené finanční ohodnocení, a to přesto, že má dostatečnou kvalifikaci i pracovní výkon. Má tedy všechny předpoklady k tomu, aby si seriózně řekl o zvýšení platu. Proč se k tomu neodhodlá? V pozadí nejčastěji stojí:

  • obava z odmítnutí,
  • strach z konfliktu,
  • přesvědčení, že není dostatečný dobrý/dobrá.

Příklad z praxe: Klient, kterému budeme říkat třeba Martin, pracoval ve firmě již několik let a vždycky se snažil dělat svou práci co nejlépe. Přestože měl kvalifikaci a vynikající pracovní výsledky, nikdy si netroufl požádat o zvýšení mzdy. Jeho mzda se navíc za posledních 5 let nezměnila. Pravidelně dostával na svůj pracovní výkon více než dobrou zpětnou vazbu. Přesto nevěřil, že by si zvýšení mzdy zasloužil.

Co přinesla terapeutická sezení: během terapeutických sezení jsme prozkoumali Martinovo přesvědčení o sobě samém a jeho vztah k penězům. Zjistili jsme, že se Martinova neschopnost požádat o vyšší plat odvíjela od jeho hlubokého strachu z odmítnutí a potřeby, aby byl vnímaný jako pohodový a nekonfliktní, což se promítalo do všech jeho vztahů, a tedy i do toho pracovního. Během terapie jsme pracovali na posilování jeho sebedůvěry a přesvědčení o jeho vlastní hodnotě. To mu nakonec umožnilo sebejistěji jednat a požádat o finanční ohodnocení, které si skutečně zasloužil.

Je utrácení cestou k tomu, jak si zvýšit sebedůvěru?

Na terapii se setkávám i s případy, kdy se klienti snaží nízkou sebedůvěru kompenzovat nekontrolovatelným utrácením. Toto řešení může být reakcí na pocit prázdnoty a nedostatku uspokojení v životě. Přestože vám může utrácení poskytovat uspokojení a pocit úlevy, jde jen o krátkodobý stav. Často tento způsob chování vede k dlouhodobé frustraci, prohlubování nedostatku sebedůvěry a může končit i nepříjemnými finančními problémy.

Příklad z praxe: Klientka, které budu říkat Julie, se často utápěla v nadměrném utrácení. Byl to její způsob, jak se vyrovnávat s nedostatkem sebedůvěry a pocitem prázdnoty.

Co přinesla terapeutická sezení: během našich sezení jsme přišly na to, že Julie utrácí peníze za drahé oblečení a luxusní zážitky, aby tím kompenzovala nedostatek sebedůvěry a narušenou sebehodnotu ve svém osobním životě. Prozkoumaly jsme, jaké emoce a potřeby se pojí s jejím utrácením. Pracovaly jsme na nalezení zdravějších způsobů, jak se vyrovnávat se stresujícími situacemi a jak zvýšit svou sebedůvěru.

Nadstandardní finanční zajištění se může pojit s pocitem viny

To, jak přistupujete k penězům, může odrážet vaši sebehodnotu, která má kořeny někde hluboko v nitru. Z příkladů, které jsem uvedla, vyplývá, že si lidé kvůli nedostatku sebevědomí nedokážou říct o adekvátní plat. Jiní nadměrně utrácí, aby zaplnili prázdnotu. Někteří se mohou dokonce cítit provinile, protože mají více než ostatní. Všechny tyto příklady zacházení s penězi odrážejí to, jak k sobě lidé přistupují, jak se na sebe dívají a co si o sobě myslí.

Při terapeutickém zkoumání se může objevit i pocit viny spojený s nadstandardní finanční situací. Často se ukazuje, že tyto emoce mají kořeny v hlubších přesvědčeních a hodnotách. Klienti mohou mít tendenci srovnávat se s ostatními a cítit se provinile nejen proto, že mají méně ale i kvůli tomu, že mají více než jiní.

Během terapií se s klienty zaměřujeme na prozkoumání těchto pocitů viny a snažíme se identifikovat příčiny, které je podněcují. Hledáme zejména  nové a zdravější životní strategie, jak s těmito emocemi pracovat. Lidé, kteří se potýkají s finančními obtížemi, mohou zažívat pocity selhání. Tento pocit mohou zesilovat vnější tlaky a opět srovnáváním se s ostatními. 

Ani miliony na účtech váš pocity vlastní hodnoty nejspíše nezlepší.

Je důležité si uvědomit, že projevy nízké sebedůvěry nelze vyřešit pouze změnou finanční situace. Práce na zvyšování sebedůvěry a sebehodnoty je dlouhodobý proces, který vyžaduje úsilí a podporu.

Zajímá vás, jak zvýšit svoji sebehodnotu a jak získat sebevědomí? Jednou z cest je terapie, na které v doprovodu terapeuta přijdete na nové a lepší životní strategie, jak k vašemu tématu přistupovat. Existují ale také různá cvičení, jak získat větší sebehodnotu. Můžete začít třeba s těmito:

  • Pravidelně si připomínejte své úspěchy a kvality -  každý den si uvědomujte své pozitivní vlastnosti a konkrétní úspěchy. Zapisujte si je a pravidelně se k nim vracejte. Nejde jen o velké věci, ale také o mnoho drobností, které normálně, ani nevnímáte. V každém dni najděte něco, co se vám povedlo.
  • Stanovujte si cíle, které jsou dosažitelné a realistické – díky splnění těchto cílů poznáte úspěch, což posílí vaši víru v sebe sama. Je důležité mít velké, ale také malé cíle, které jsou reálné a krátkodobé. Vnímejte jejich splnění a připomínejte si je.
  • Pečujte o sebe -  myslete a pracujte na své fyzické a duševní pohodě. Pravidelně cvičte, zdravě se stravujte a věnujte čas aktivitám, které vás naplňují.
  • Věnujte čas osobnímu růstu a rozvoji – čtěte třeba inspirativní knihy, zajděte si na rozvojový seminář nebo na pravidelnou relaxaci či meditaci.
  • Budujte vztahy, které jsou vám oporou – obracejte se na rodinu a přátele, kteří vás ocení a povzbudí. Je důležité cítit podporu.

Nízká sebedůvěra a nedostatečná sebehodnota se v životě člověka mohou projevovat různě. Je důležité si tyto mechanismy (například nadměrné utrácení) uvědomit a aktivně pracovat na jejich změně. Pokud si sami nevíte rady nebo máte pocit, že na toto téma nestačíte, vyhledejte pomoc terapeuta. Může vám být průvodcem na cestě k lepšímu sebepoznání a psychické pohodě.


Mohlo by vás zajímat

Rozdílné finanční styly ve vztahu aneb jak dosáhnout oboustranné spokojenosti

Rozdílné finanční styly ve vztahu aneb jak dosáhnout oboustranné spokojenosti

Jak s dětmi komunikovat o vzhledu těla?

Jak s dětmi komunikovat o vzhledu těla?

Umělé oplodnění jako cesta k rodičovství

Umělé oplodnění jako cesta k rodičovství