Sex vs. intimita: může jedno fungovat bez druhého?

08. dubna 2024

Sex je fyzický kontakt mezi lidmi, intimita je emotivní vztah mezi lidmi. Každé může existovat zvlášť, ale nejlepší je, když se doplňují. Jakého nejvyššího vrcholu můžete v partnerském vztahu dosáhnout? Když se vám podaří uspokojit sexuální touhu a potřebu intimity. Jak na to?

Intimita je nejen v mileneckém, ale také v přátelském vztahu

Pojem „intimita“ si lidé často spojují právě se sexem, jenže intimita může existovat i bez sexu. Co je to vlastně intimita? Obecně jde o emotivní vztah mezi dvěma osobami. Intimita vzniká, když spolu tyto osoby sdílejí své nejniternější myšlenky a pocity. Aby intimní vztah mezi lidmi mohl vzniknout, je potřeba, aby se sdíleli:

 • sny,
 • přání,
 • radosti,
 • frustrace,
 • smutek,
 • vztek.

Intimita se tedy rodí nejen z toho pozitivního, ale také z negativního. Zkrátka ze všeho, co tvoří vaše „já“.

Nemusí jít jen o milence

Jak jsem naznačila v úvodu, lidé si často intimitu spojují s mileneckým či partnerským vztahem. Jenže intimita nemusí být jen v partnerském vztahu. Objevuje se i ve vztazích, které nezahrnují sex ani žádný jiný fyzický kontakt. Může jít třeba o hluboké přátelské a rodinné vztahy.

Hloubka intimity závisí na potřebách jednotlivců, tedy, jak kdo potřebuje intimitu od druhého čerpat. Někomu pro přátelský vztah stačí, když sdílí méně, a je to naprosto v pořádku. Intimita je proces, který se mění a vyvíjí společně s vámi a s vaší potřebou sdílení.

Díky tomu, že se intimita vyvíjí, může se dlouhodobý přátelský vztah „překlopit“ v lásku. Vaše potřeba intimnosti s druhým člověkem se jednoduše promění. Důležitou roli v budování intimity samozřejmě hrají také okolnosti, které váš budoucí vztah ovlivňují.

Intimita ve vztahu stojí na důvěře a ochotě svěřit se

To, jak moc intimní vztah s druhou osobou budete mít, záleží na vaší důvěře a ochotě svěřit se nejen s tím pozitivním, ale také se svými nedostatky. Být k druhému takto otevřený znamená, že jste zranitelní, což ve vás může vyvolat úzkost. Zřejmě vás napadne: „Co když mě druhá strana odmítne a nepřijme?“ Strach z intimity je oprávněný.

Intimita může být emoční a fyzická

Emoční intimita je proces, který se ve vztahu s druhým člověkem postupně vyvíjí a buduje. Mnohdy znamená mnohem více než intimita fyzická, která se pojí se sexem. To ovšem neznamená, že emocionální a fyzická neboli sexuální intimita stojí proti sobě. Naopak. Společně vytvářejí harmonii a vztah mezi dvěma lidmi povyšují na něco unikátního.

Jak to funguje ve vztahu i mimo něj (intimita pro páry)

Nejvyšší prožitkem intimity mezi páry je sdílení beze slov. Často se jedná o dlouhodobé vztahy, ale může se objevit i ve vztahu dvou osob, které jsou si souzeni (soulmate = spřízněná duše), tedy jsou kompatibilní a zároveň rozdílní tak, že se doplňují v mnoha ohledech. Jejich vztah přitom nemusí trvat dlouhou dobu. Velmi intimní prožitek můžeme mít i s někým, kdo není naším partnerem. Můžeme ho zažít tehdy, když zaměstnáme naše smysly. Ty jsou bránou k našemu prožívání intimity a naladění se na protějšek, který se nás dotýká během milování.   

Mít „jen sex“ bez intimity není nic proti ničemu

Sex představuje naši potřebu být intimní a stát se kvůli němu na chvíli zranitelní. Je to přijatelné riziko.

Zranitelnost se může jevit jako slabost. Ve vztahu jde ale o projev vaší síly a odhodlání. Díky zranitelnosti ukazujete, že jste odhodlaní postavit se nejistotě, riskovat a investovat do vztahu, přestože neznáte výsledek. Je to schopnost otevřít se, a to i přes negativní zkušenosti nebo pocit strachu a studu.

Sex ale můžete mít i bez emocionálního prožitku, tedy bez intimity, protože sex sám o sobě intimitou není. Důležité je, že oba partneři mají na sex chuť. Nemusí za tím stát nic hlubšího.

Kdy nejčastěji dochází k sexu bez intimity? Když ho berete jako:

 • zdroj zábavy,
 • prožitku radosti,
 • uspokojení,
 • jiný druh sblížení se s protějškem, který se vám zdá atraktivní.

„Jen sex“ bez intimity je spíše únikem před něčím, co nechcete nebo neumíte řešit. Může fungovat jako

 • obrana před blízkostí a sdílením,
 • nahrazení intimity, když ve vztahu řešíte konflikt,
 • náplast na úzkost,
 • řešení osobnostních problémů.

Proč je ve vztahu důležitá sexuální intimita? Protože sex je vyjádřením touhy, potřeby blízkosti, a především lásky k druhému.

Co když sex partnerovi odmítnu?

Ať už sex odmítnete z jakéhokoliv důvodu, pokuste se partnerovi vysvětlit, proč tomu tak je. Každý má právo sex odmítnout, když se na něj zrovna necítí. Vše je o vzájemné  komunikaci. Věděli jste, že i komunikaci ve vztahu můžete řešit s terapeutem?

Pokud je odmítání sexu časté  a partner neví, co se děje, může si domýšlet nejrůznější scénáře, proč tomu tak je. Vaše nepřijetí pro něj může být zraňující a vyvolávat dojem, že jste sobečtí. Může pak cítit hněv i vztek. Může ho napadnout i myšlenka, že s ním prostě už nechcete být.

Pokud dlouhodobě sex nemáte a odmítáte ho, je dobré se zamyslet nad tím, z čeho vaše „nepotřeba sexu“ pramení. Snažte se odpovědět na otázky:

 • Proč sex nechci?
 • Opakuje se tato situace často?
 • Chci s tím něco dělat?

Zamyslete se nad okolnostmi, které vás vedou k odmítnutí sexu a snažte se pracovat na jejich odstranění. V tomto ohledu vám může pomoci třeba párová terapie.

Sex můžete nahradit i jinými intimnostmi

Věděli jste, že uspokojit sexuální touhu můžete i jinak, než jste běžně zvyklí? Může jít třeba o společnou sprchu, vzájemnou masáž, delší líbání, vzájemné dotýkání. To všechno může být stimulující a navozující náladu k sexu nebo sexuálním hrátkám. Vyzkoušet můžete i jiné druhy sexuálního uspokojení.

Jak podpořit intimitu, když na sex není nálada?

Na intimitu s partnerem si udělejte čas. Neodkládejte ji až na večer a neupřednostňuje místo ní vyklízení myčky nebo věšení prádla. Čas strávený s vaším protějškem by měl mít nejvyšší prioritu.

Jakými způsoby můžete intimitu podpořit?

 • O sexu a intimních věcech mluvte během dne.
 • Pište si s partnerem sexy zprávy.
 • Strhněte partnerovu pozornost svými pohyby, doteky nebo mazlením.
 • Objímejte svého partnera.
 • Domluvte si rande v ložnici, abyste měli čas připravit sami sebe, nebo třeba potřebnou atmosféru.
 • Vyzkoušejte dobrodružnou hru, která vytvoří napětí nebo vzrušení.

Fantazii se opravdu meze nekladou. Záleží na tom, v čem se cítíte nejlépe. Zahoďte své předsudky, obavy, pocity trapnosti nebo studu. Prostě si to jen užijte. Nechte se unést touhou a vášní, která mezi vámi a partnerem je a okořeňte svůj vztah hezkými chvílemi.

Touha po sexu se s věkem a kvalitou zdraví může vytrácet, ale co zůstává bez ohledu na cokoliv, je potřeba intimity a zranitelnosti.

Touha milovat a být milován je nejvíce žádoucí a naplňující stav, kterého můžete v partnerském životě dosáhnout.